Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 232

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 232

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

222

De

persoon, die door den eigenaar van een buitenverblijf bewordt met het betalen van het loon aan en het betalen der premiën voor het personeel aldaar, zal wel zorgen zijn werkgever niet bloot te stellen aan een strafvervolging. De aangewezene mag niet verzekeringsplichtig zijn hij behoort niet verplicht te zijn premiën voor zich zelf te betalen. Is echter genoegen genomen met zijn aanwijzing, dan blijft de aanwijzing geldig al wordt de aangewezene verzekeringsplichtig of al blijkt dat hij op het tijdstip der aanwijzing reeds verzekeringsplichtig was; in dergelijk geval zal het laatste lid worden toegepast. Ook de werkgever, die in Nederland zijn woonplaats heeft, moet bij de aanwijzing, met het oog op het laatste lid, hier te lande woonplaats kiezen. Hij kan van woonplaats veranderen, zelfs zijn woonplaats naar het buitenland overbrengen, en moet daarom hier een gekozen woonplaats hebben. De werkgever kan te allen tijde de gekozen woonplaats veranderen, mits daarvan kennis gevende aan den bevoegden ambtenaar der Bank. De opzegging zal niet van den aangewezene, die in dienst is van den werkgever, uitgaan, indien hij niet in verschil is met zijn werkgever; in dat geval is het ter voorkoming van onzekerheid wenschelijk, dat de aanzegging aan den werkgever op.

last

;

bij

exploit geschiede.

Van de bevoegdheid van

het laatste lid zal gebruik worden ingeval de aangewezene herhaaldelijk nalatig was of indien hij ophoudt in de onderneming of de inrichting werkzaam te zijn. De aangewezene, wiens vervanging verlangd wordt, heeft geen recht van beroep; de aanwijzing geschiedt niet in zijn belang.

gemaakt

bijv.

De

de aangewezene zelf niet verzekeringsbehoort niet gesteld te worden waar het betreft den gezagvoerder van een vaartuig; de betaling der premiën voor de werklieden in dienst op het vaartuig zal in sommige gevallen moeilijk aan een ander kunnen worden ogedragen. Zie ook het slot der toelichting van art. 93. Art. 98.

plichtig

mag

eisch, dat

zijn,

Art. 99. Vgl. de Memorie van Toelichting van het Wetboek van Administratieve Rechtsvordering {Bijlagen van de Handelingen der Tweede Ka.nier 1904 1905, 159. 3), de inleiding der Algemeene beschouwingen blz. 6 en de §§ 37 en 38. Zie art. 59, derde lid van het ontwerp.

Art. 100.

Vgl.

art.

90 der Ongevallenwet 1901.

91 der Ongevallenwet 1901. kan ook belast worden met het ontvangen van gelden ten behoeve der Bank, bijv. met den verkoop van rentezegels.

Art. loi. Zie

art.

Vgl.

90.

De

art.

pesterij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 232

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken