Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 146

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 146

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

134 niet mogelijk om door den algemeenen maatregel altijd geheele bedrijven te doen aanwijzen, waarin jongens en meisjes niet werkzaam zullen mogen zijn omdat in vele bedrijven een aantal werkte verrichten, die gedaan kunnen worden door geen bepaalde opleiding hebben genoten. Welke werkzaamheden het eerst in aanmerking komen om ingevolge art. 20 te worden aangewezen is thans niet te zeggen. Een nauwkeurig onderzoek zal dienaangaande worden ingesteld. De in den algemeenen maatregel aangewezen werkzaamheden zullen alleen dan door jongens of meisjes mogen worden verricht wanneer óf te hunnen aanzien een leerovereenkomst is gesloten óf nadat het diploma door hen zal zijn verkregen. Intusschen dient er voor gezorgd dat, wanneer met betrekking tot een jongen of een meisje eene leerovereenkomst is gesloten en de jongen of het meisje in de leerbetrekking is getreden, aan zijne opleiding geen einde komt op het oogenblik, dat de jongen of het meisje volwassen is, dat wil zeggen den zeventienjarigen leeftijd zal hebben voleind. Dit is noodig ten einde te voorkomen, dat eene opleiding, die na voltooiing wellicht uitnemende gevolgen zal opleveren, ontijdig wordt afgebroken. In het hierbedoelde geval voorziet art. 45. Ter verkrijging van een behoorlijke opleiding wordt de duur van den leertijd voor elke in art. 20 bedoelde werkzaamheid bij algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld (art. 32) doch ter verkrijging van goede vruchten is het noodig, dat de leertijd niet eindigt vóór het verstrijken van den tijd, bij de overeenkomst bepaald, tenzij het diploma be-

zaamheden

personen,

haald

zijn

die

is.

Art. 21. Een algemeene maatregel, als bedoeld in art. 20 kan, hij werkzaamheden en inrichtingen aanwijst, niet op den gewonen tijd in werking komen. Aan de hoofden en bestuurders van de in den algemeenen maatregel aan te wijzen inrichtingen zal een behoorlijke tijd gelaten moeten worden om zich te ontdoen van het jeugdige personeel, dat er niet meer werkzaam zal mogen zijn zonder dat aan art. 20 onder a oï b toepassing is gegeven, Intusschen zal niet elke ingevolge het bepaalde in art. 20 uit te vaardigen maatregel een jaar na den dag zijner afkondiging in werking moeten treden. Blijkt later de noodzakelijkheid om op den eens getroffen maatregel terug te komen, moeten werkzaamheden of inrichtingen uit een algemeenen maatregel worden geschrapt, dan moet zulk een maatregel uit den aard der zaak op den gewonen tijd in werking treden. indien

22. Ingevolge het bepaalde in art. 20 onder a mag een of een meisje de daar bedoelde werkzaamheden slechts verrichten als leerling. Wanneer een jongen of een mei.sje leerling wordt bepaalt art. 22. Door het in werking treden van eene leerovereenkomst wordt men leerling en men blijft dat zoolang

Art. jongen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 146

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken