Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 274

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 274

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

33o zoodanig beding geldt de verplichting daartoe van de zijde des werkgevers niet, tenzij in zoodanige bijzondere gevallen, waarin de aard der overeenkomst die verplichting ondubbelzinnig medebrengt. ^'Art. 1638 a. ging is thans

De

[

in het

Voorloopig Verslag aangegeven ontwerp aangebracht.

in het

wijzi-

Art. 1638 £. Het deed den ondergeteekende genoegen te vernemen, dat vele leden zich met de voorgedragen regeling, in beginsel althans, konden vereenigen en haar in bescherming namen tegenover de aanvallen, van verschillende zijden er tegen ingebracht. Niet dat hij die bezwaren van gewicht ontbloot zoude achten. Vooral is hij, na kennisneming van het Voorloopig Verslag, overtuigd van de noodzakelijkheid, dat de wetgever er zorgvuldig voor wake, dat de lasten, bij dit artikel den werkgever opgelegd, niet zóó drukkend worden, dat deze zijne uiterste krachten ga inspannen om daaraan te ontkomen. Door de wijzigingen welke het artikel, dank zij de opbouwende kritiek van het Voorloopig Verslag, thans heeft ondergaan, vertrouwt hij, in voldoende mate, de bezwaren,

de oorspronkelijk voorgestelde bepaling aangevoerd, uit te nebben. Van groot gewicht is in dit verband de nieuwe bepaling, waardoor de verplichting om het loon gedurende de ziekte te blijven uitbetalen, beperkt wordt tot den duur van den opzeggingstermijn. Wordt een termijn voor die verplichting des werkgevers gesteld, dan is het van groot belang, dat geen twijfel aangaande den duur kunne bestaan. Aan dit vereischte wordt niet voldaan door de redactie van het ontwerp-DRUCKER, evenmin als door die van § 616 van het Duitsche Burgerlijk Wetboek, trouwens niet het eenige voorbeeld in dat wetboek van eene bepaling, die, ja de rechter zal kunnen, of, beter gezegd, moeten toepassen, maar die aan partijen geene zekerheid kan geven, ook wanneer zij met de beste bedoelingen wederzijds zijn bezield. Wordt dus bij de wet een bepaalde termijn aangewezen, dan schijnt daarvoor de contractueele of wettelijke opzeggingstermijn in de eerste plaats in aanmerking te moeten komen. Waar de werkgever door opzegging van de dienstbetrekking bij den aanvang der ziekte, toch reeds zijne verplichting tot uitbetaling van het loon zoude kunnen beperken tot den duur van den opzeggingstermijn, schijnt het tegen

den weg geruimd

juist

gezien

die

verplichting reeds

dadelijk

tot

dat tijdvak te

bepalen en zoo doende het belang uit den weg te ruimen, dat de werkgever anders hebben zou bij eene onmiddellijke opzegging van de dienstbetrekking. Voorts bevat de nieuw voorgestelde regeling eene bepaling, waardoor het verband tusschen deze regeling eenerzijds en de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 274

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken