Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 372

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 372

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

428 Art.

1637

/

(oud 1637 rJ-

Opzegging dienstbetrekking

bij'vast-

stelling of wijziging vait een arbeidsreglement. Wenschelijk een termijn van 4 of 6 weken te bepalen (5).

Art. 1637 u voorschriften.

oud ÏÓ37

Boete

van reglementsLeidt altijd tot willekeur en somwijlen tot gezagsmisbruik. Bij het ontbreken van de bepaling van een maximum in een tijdvak van eene week of eene maand, kan de boeteheffing den arbeider op aanzienlijke derving van loon te staan komen (5). Voor arbeiders, wier loon bij het kwartaal of voor langeren tijd is vastgesteld (winkel-, magazijn-, handels- en kantoorbedienden), zullen dezelfde bepalingen moeten gelden als voor de arders, wier loon per dag wordt bepaald (8, 11, 12). Het artikel aan te vullen met eene bepaling, dat de boeten zullen komen noch ten bate van werkgevers (9, 10, 12), noch van arbeiders (9), maar zullen worden bestemd ten bate van eenig algemeen belang (9, 10), liefdadig doel of vakorganisatie (12). Blijft het boetestelsel gehandhaafd, dan te bepalen, dat de boeten niet den werkgever, maar indirect den arbeider zullen ten goede komen, door het bedrag te storten in een verzekeringsfonds ten bate der arbeiders (13). Wenschelijker eene premie vast te stellen voor getrouwe plichtsbetrachting (13). Art.

woord Art. dactie

1637 v

(

Tegen

elk

(oud

1637

s).

bij overtreding

boetestelsel.

t).

Aandrang op schrapping van het

„opzettelijk". (In het gewijzigd

1638

van

£.

Loonbetaling tijdens

wetsontwerp vervallen)

ziekte

het oorspronkelijke ontwerp).

van den

(2).

arbeider. (Rerecht wordt

Met welk

risico van ziekte van den werkman geheel op den patroon overgebracht ? Tal van patroons hebben reeds moeite genoeg dengenen, die wel voor hen werken, wekelijks het hunne te kunnen betalen (4, 6). Deze bepaling zal de patroons dwingen de werkEeden niet in dienst te nemen, dan na scherp medisch onderzoek (6) en hen bij ziekte terstond te ontslaan (1, 6, 7, 10). Minder valide arbeiders en arbeiders op leeftijd zal het verkrijgen van werk onmogelijk worden gemaakt (13). Tegemoetkoming van den werkman bij ziekte op normale en behoorlijke wijze is instelling eener ziekteverzekering (1, 2, 4, 6, 10); de werklieden bij ondernemingen van eenig belang krijgen bij ziekte het loon geheel of gedeeltelijk uit een ziekenfonds (2). Verplichte uitkeering van meer dan het volle loon gedurende ziekte moet ten sterkste worden ontraden (1, 6). Noodig te bepalen, tot welk tijdstip de verplichting tot loonbetaling voortduurt (9). Dien termijn niet langer te stellen dan 3 a 4 weken (13). Het artikel zoo te wijzigen, dat ten aanzien van het aannemersbedrijf niet zal gelden de verplichting tot betaling van loon,

het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 372

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken