Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 373

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 373

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

429 ingeval van niet door opzet of onzedelijkheid veroorzaakte ziekte des arbeiders, en van vervulling eener bij de wet zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, waaraan de arbeider niet in staat was in zijn vrijen tijd te voldoen (9). Het loon zal moeten worden verminderd bij uitkeering volgens de te verwachten ziekteverzekering (7) en bij uitkeering inge-

volge de Ongevallenwet

Hoe

(1).

geconstateerd worden en wie zal het daartoe noodig onderzoek bekostigen? (4). Moet in het artikel niet uitdrukkelijk worden vermeld, dat het loon niet doorgaat bij het vervullen van militieplicht ? (4). zal

het

ziek

zijn

Art. 1638 d. Loonbetaling, indien de werkgever van den bedongen arbeid geen gebruik heeft gemaakt. Uit de redactie van het artikel zal duidelijk moeten blijken, dat bij overmacht (gebrek aan orders, uitblijven van grondstof, bedrijfsongelukken) het volle loon niet is verschuldigd (2). De omstandigheden, waarin de werkgever geen gebruik behoeft te maken van den bedongen arbeid, duidelijk aan te geven (4). Vooral zal voor de werkgevers in het aannemersbedrijf de verplichting tot betaling van loon volgens dit artikel niet moeten gelden, in gevallen waarbij hunnerzijds geen opzet of schuld in het spel is weersgesteldheid belemmerend voor den voortgang van het werk nalatigheid van een leverancier in den aanvoer van materialen; conflict met eene categorie van werklieden, bijv. metselaars, waardoor eene andere categorie, bijv. opperlieden, niet kan :

;

arbeiden

(9).

Art. 1638/ Uitbetaling van loon bi/ volmacht en van loon van etn minderjarige. Door den eisch van eene schriftelijke volmacht, zal de vrouw van een arbeider, wien een ongeluk is over-

komen, waardoor

hij niet kan schrijven, niet dadelijk op den eersten betaaldag het loon kunnen ontvangen (4). Het derde lid van het artikel gaat te ver, waar het toch is toegelaten mondelinge overeenkomsten met minderjarigen aan

te

gaan

(5).

Beslag op loon, overdracht en inftandgeving. op loon te verbieden (8) het is overbodig in ernstige gevallen kan de Faillissementswet ingrijpen (5). De beperking van het beslag, op loon, enz. moet gelijk zijn voor de arbeiders, wier loon per dag wordt vastgesteld, en voor hen, wier loon per kwartaal of voor langeren termijn wordt vastgesteld (winkel-, magazijn-, handels- en kantoorbedienden) (8, 11). Art. 1638^. Beslag leggen

;

;

Art. 1638/. Vorderingsrecht des arbeiders ter zake van loon. verjaringstermijn voor deze vordering behoort beperkt te worden (1 jaar, art. 2005 B. W.) (9).

De

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 373

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken