Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 82

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 82

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

344

HOOFDSTUK

I.

Inleidende Bepalingen. Artikel i. In het algemeene deel der toelichting is reeds de wenschelijkheid aangetoond om de verzekering niet te beperken tot de werklieden in het zeevisschersbedrijf maar deze ook uit te strekken over den kleinen ondernemer.

Onder

kleine

ondernemer verstaat

dit

ontwerp den werkge-

zonder

zeevisschersvaartuig het zeevisschersbedrijf uitoefent, wat bijv. het geval is met den visscher, die met paard en kar, garnalen of schelpen vischt, en den werkgever, die niet meer dan één zeevisschersvaartuig heeft en daarmede zelf deelneemt aan de visscherij. Het soort van vaartuig, het aantal koppen aan boord, de soort van visscherij, met dat vaartuig uitgeoefend, zijn van geen invloed op het al of niet verzekerd zijn van laatstbedoelden werkgever. Ieder werkgever, die meer dan één zeevisschersvaartuig heeft, op een waarvan hij zelf mee uitgaat ter zeevisscherij, of ieder werkgever, die slechts één zeevisschersvaartuig heeft, van welks bemanning hij zelf geen deel uitmaakt of waarop hij zelf niet werkzaam is, is niet verzekerd. ver,

die

Tweede lid. Het kan voorkomen, dat een werkgever met anderen eigenaar is van één vaartuig of dat hij aandeelen heeft in meer dan één vaartuig. Alleen die werkgever nu is verzekerd, die voor de uitoefening van zijn bedrijf slechts één vaartuig gebruikt, onverschillig of dit vaartuig hem geheel of gedeeltelijk, uit welken hoofde ook, toebehoort. Zoodra hij eigenaar is van meer dan één vaartuig, ook indien hij slechts voor een gedeelte eigenaar is van die vaartuigen, is hij niet verzekerd.

Artikel 2. De in artikel i bedoelde personen zijn verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen. Het begrip bedrijfsongeval heeft hier een ruimere beteekenis dan de omschrijving: „ongeval in verband met de uitoefening van het bedrijf", voorkomende in de Ongevallenwet igoi. Eene ruimere omschrijving is in dit ontwerp noodzakelijk, omdat, indien men enkel verband wenscht te leggen tusschen het ongeval en de uitoefening van het bedrijf, tal van ongevallen, die bij de zeevisscherij voorvallen, zonder direct verband te houden met dat bedrijf, niet onder het begrip, „ongeval in verband met de uitoefening van het bedrijf" konden worden gebracht, terwijl toch de billijkheid eischt deze ongevallen als bedrijfsongevallen te beschouwen. Het wil den ondergeteekenden niet twijfelachtig voorkomen, dat een ongeval, dat een verzekerde treft aan boord van het vaartuig tengevolge van een stortzee of door den blik-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 82

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken