Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 421

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 421

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

477 a. of hij of zij van meening is, dat bedoelde persoon niet verzekeringsplichtig is of volgens deze wet bij eene andere ziekenkas

moet verzekerd worden, en b. of hij of zij wenscht, dat door een deskundige wordt onderzocht of de bedoelde persoon eene ziekte, een verminking of een gebrek heeft, als bedoeld in artikel 5, sub h, of eene ziekte, welke

deskundige behandeling vereischt. In een geval als bedoeld in artikel 28, eerste en tweede lid, geschiedt de in het voorgaande lid bedoelde uitnoodiging alleen aan de ziekenkas. Bij de bepaling van den in het eerste lid bedoelden termijn wordt geen Zondag, algemeen erkende Christelijke feestdag of

Nieuwjaarsdag medegerekend. Artikel 31.

Wanneer ingevolge een uitnoodiging als bedoeld in artikel 30 de te verzekeren persoon of de ziekenkas den verzekeringscontroleur mededeelt van meening te zijn, dat bedoelde persoon niet verzekeringsplichtig is of bij eene andere ziekenkas moet worden verzekerd, en de verzekeringscontroleur zich met die meening vereenigt, dan geeft deze hiervan aan dien persoon en aan de eerstbedoelde ziekenkas schriftelijk kennis. Artikel 32.

Wanneer ingevolge eene uitnoodiging als bedoeld in artikel 30 de te verzekeren persoon of de ziekenkas den verzekeringscontroleur heeft medegedeeld, dat hij of zij een deskundig onderzoek, als bedoeld in art. 30, wenscht, noodigt de verzekeringscontroleur dien persoon bij te adviseeren dienstbrief uit om zich binnen een in den dienstbrief te bepalen termijn door een in den dienstbrief aan te wijzen deskundige geneeskundig te doen onderzoeken. Gelijke

uitnoodiging geschiedt, wanneer den verzekeringsconmedegedeeld, dat de te verzekeren persoon eene ziekte heeft, welke deskundige behandeling vereischt, en die behandeling hem niet krachtens deze wet behoort te worden verstrekt. troleur

is

Artikel 33.

De vergoeding, welke den deskundige wegens het onderzoek toekomt, wordt hem binnen twee maanden, te rekenen van den dag. waarop het onderzoek heeft plaats gehad, door de ziekenkas voldaan. De vergoeding wordt berekend naar het tarief van de districtsziekenkas van het verzekeringsdistrict, waarbinnen de onderzochte persoon zijne woonplaats heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 421

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken