Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 468

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 468

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

456

om

op dit punt te moeten wijzen, omdat de tegenwoordige Minisvoor een zelfstandig optreden van de inspecteurs van den arbeid weinig schijnt te gevoelen de bevoegdheid dier inspecteurs toch is bij de instructie vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 ter

;

April

1903 {Staatsblad

n".

107) aanmerkelijk besnoeid in verge-

met hetgeen zij vroeger was, toen het Koninklijk besluit van 23 December 1896 {Staatsblad n. 228) gold. Mocht wellicht de vrees bestaan, dat eene groote zelfstandigheid der inspecteurs eene ongelijkmatige toepassing van de wet in verschillende deelen des lands ten gevolge zou hebben, dan meende men in overweging te mogen geven, dat de inspecteurs lijking

bijeenkomsten zouden houden, ten einde door onderlinge bespreking tot overeenstemming te komen; daardoor zou hun tevens de gelegenheid worden geschonken om van elkanders ervaringen te trekken. Zal de arbeidsinspectie aan het beoogde doel beantwoorden, dan is het voorts noodig, dat de ambtenaren het vertrouwen genieten van de arbeiders. Sommige leden meenden, dat zulks tegenwoordig niet in genoegzame mate het geval is en dat de arbeiders dientengevolge niet dien invloed kunnen uitoefenen welke voor het bereiken van een gezonden toestand wenschelijk is te achten. Men wees in dit verband op eene regeHng als in Wurtemberg voorkomt, waar van de zijde der arbeiders „Vertrauenspersonen" worden aangewezen, die in voortdurende aanraking staan met de ambtenaren der arbeidsinspectie. De ondervinding welke met dit stelsel, vooral sedert 1897, toen het meer algemeen werd toegepast, is opgedaan, scheen er krachtig voor te pleiten, ook hier te lande daarmede eene proef te nemen. De „Vertrauenspersonen", wier werkkring vrijwel overeenkomt met die van de elders in Duischland bestaande „Sicherheitsmanner", partij

worden

in

Wurtemberg aangewezen door de vakvereenigingen

het algemeen door alle vereenigingen, ook die van godsdienstigen aard, welke door en uit de arbeiders zijn gevormd; sommigen worden ook, voornamelijk door de ongeorganiseerde arbeidsters, gekozen uit personen die zelven buiten het bedrijfsleven staan, doch door hun werkkring, als ziekenverpleegsters of anderzins, veel in arbeiderskringen verkeeren. Door sommige leden werd naar aanleiding van het vorenstaande opgemerkt, dat eene bureaucratische regeling van het toezicht zeker geene aanbeveling zou verdienen, maar dat toch ook aan den anderen kant niet behoort te worden vergeten, dat de Minister de verantwoordelijke persoon blijft en dat dus de zelfstandigheid van de met het toezicht belaste ambtenaren binnen zekere grenzen moet worden gehouden. Indien voorts de arbeiders tegenwoordig niet zooveel invloed uitoefenen als men zou wenschen, ligt de schuld daarvan niet aan de inspecteurs, maar aan de arbeiders zelven. Niets belet hun zich met hunne wenschen en

en

in

grieven

^'^^

de inspectie te wenden; nadeelige gevolgen hebben

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 468

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken