Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 128

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 128

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

390

Het tarief wijst dus aan welke premie verschuldigd zal zijn voor een matroos op een logger ter schrobnetvisscherij, voor een schipper op een bomschuit ter haringvisscherij in de Noordzee, voor een knecht op een schokker ter Zuiderzeevisscherij, voor een nettenboetster, voor een haringpakker, voor een scheepstimmerman enz., onverschillig in welke onderneming die personen

werkzaam zijn. Het lastig en tijdroovend administratief onderzoek naar het min of meer gevaarlijke van eene onderneming is hier vermeden.

De verschillende ondernemingen, waarin het zeevisschersbedrijf wordt uitgeoefend, worden alle over één kam geschoren. Hiertoe bestaat in de zeevisscherij minder bezwaar, vermits dit bedrijf in alle ondernemingen nagenoeg onder gelijke omstandigheden wordt uitgeoefend en het meerder of minder gevaar niet zoozeer is gelegen in de inrichting der onderneming dan wel in de soort van vaartuigen, waarmede het bedrijf wordt uitgeoefend. Wel zou ten aanzien der nevenbedrijven (haringpakkerij, kuiperij) eene indeeling in gevarenklassen en het toekennen van een percentage aan eene bepaalde onderneming kunnen worden voorgeschreven, maar zulks is wegens den administratieven omslag nagelaten. Artikel 82. De middelen tot dekking worden opgebracht door de werkgevers. Van de werklieden kan geene bijdrage gevorderd worden. Art. 86, overeenkomende met art. 44 der Ongevallenwet 1901, verbiedt zelfs aan de werkgevers de voor hen uit de verzekering voortvloeiende kosten af te houden van het loon hunner werklieden. De middelen worden opgebracht naar de regelen van het premiestelsel, of volgens de bepalingen der artikelen 95 tot en met 103. In dit ontwerp wordt dus hetzelfde systeem gevolgd als in de Ongevallenwet 1901. Op dezelfde gronden als in bedoelde wet is ook hier het „Kapitaldeckungsverfahren" gekozen en niet het omslagstelsel. Bij het omslagstelsel worden, zooals bekend is, aan het einde van het jaar alle in dat jaar gedane uitgaven (waaronder te verstaan zijn de schadeloosstellingen, de administratiekosten en een bijdrage voor het reservefonds) samengeteld en dit bedrag omgeslagen over de werkgevers, naar mate van het gevaar, dat ieders bedrijf oplevert en in verband met de loonen aan de werklieden uitbetaald. Bij het

„Kapitaldeckungsverfahren," gehuldigd in de Ongevallenwet 1901, worden de contante waarden van de gemiddeld per jaar uit te keeren renten berekend, en dit bedrag, vermeerderd met de administratiekosten, door de werkgevers opgebracht. Voor elke ontstaande rente is dan het wiskundig berekende kapitaal aanwezig, benoodigd tot algeheele dekking van de gevolgen van een ongeval op het oogenblik van zijn ontstaan. Bij het premiestelsel weet de werkgever vooruit welk bedrag hij moet betalen. Dit stelsel is in het bijzonder aangewezen voor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 128

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken