Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 29

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

:

291 n*'. 95), is verplicht aan het bestuur der Rijks verzekeringsbank telkens opgave te verstrekken van het nummer der vaartuigen, van de gemeente, waar de vaartuigen tehuis behooren, en van de namen der eigenaren, na de invoering dezer wet in het register ingeschreven. Tevens verstrekt hij desgevraagd aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank alle inlichtingen omtrent den inhoud van bedoeld register.

{Staatsblad

Artikel 71.

Indien het bestuur der Rijksverzekeringsbank van oordeel is, dat eene aangifte ten onrechte is geschied, geeft het daarvan bij te adviseeren dienstbrief kennis aan den aangever. Eene beslissing, als bedoeld in het eerste lid, kan worden herzien. Artikel 75.

Indien het bestuur der Rijksverzekeringsbank van oordeel is, dat door een werkgever het zeevisschersbdrijf wordt uitgeoefend, geeft het, onverschillig of eene aangifte is geschied of niet, den werkgever hiervan bij te adviseeren dienstbrief kennis met vermelding van de opgaven, welken ten name van den werkgever in het register, bedoeld in artikel 76 zullen worden ingeschreven. Wordt de beslissing omtrent den verzekeringsplicht ambtshalve door het bestuur genomen, dan bevat de in het vorige Hd bedoelde dienstbrief tevens de gronden, waarop de beslissing steunt. Artikel 76.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank doet den werkgever, wiens onderneming of inrichting verzekeringsplichtig is verklaard en ten aanzien van wien de opgaven zijn vastgesteld, welke te zijnen name in het na te melden register behooren te worden ingeschreven, inschrijven in een register. De in het vorige lid bedoelde inschrijving kan worden herzien. Op de herziening zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op de oorspronkelijke inschrijving; zij heeft geene terugwerkende kracht.

Het

register

moet inhouden

a.

den naam en de woonplaats van den werkgever;

b.

de gemeente, waar de onderneming of inrichting van den

werkgever

is

gevestigd;

het bedrijf of de bedrijven, uitgeoefend in de verzekeringsonderneming van den werkgever, het aantal en de soort van zijne zee visschers vaartuigen, benevens de aanduiding in welk bedrijf of welke bedrijven die vaartuigen gebezigd worden. c.

plichtige

Artikel 77.

De werkgever stuur der

is verplicht binnen veertien dagen aan het beRijksverzekeringsbank kennis te geven van elke ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken