Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 102

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 102

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

3 minuten leestijd

36| uitkeering van f280 schadeloos is gesteld voor hetgeen het ongeval hem heeft doen derven. Men handelt bij voorbijgaande ongevallen alleen dan billijk, indien men het percentage neemt van het bedrag, dat de getroffene zou ontvangen hebben indien hij niet door het ongeval getroffen was. Doch daar dit bedrag niet bekend is vóór het einde van het seizoen, wanneer de afrekening tusschen reeder en visscher plaats heeft, en de getroffene niet zonder schadeloosstelling kan blijven zoolang die afrekening niet heeft plaats gehad, was het noodzakelijk voor deze soort van visschers eene andere regeling te maken met betrekking tot de uit keering der geldelijke schadeloosstelling. De eenige oplossing, die voor dit geval te vinden schijnt, is een stelstel van voorschot in te voeren, met afrekening op het tijdstip, waarop de afrekening in het bedrijf plaats heeft. De getroffene wordt dan tijdelijk door de Bank geholpen en aan het einde van het seizoen is het mogelijk den getroffene juist zooveel te geven als het equivalent bedraagt van hetgeen het ongeval hem heeft doen derven. Een en ander wordt nu gecompliceerd door de omstandigheid, dat het ongeval kan plaats hebben op een tijd, dat de getroffene geen geldelijk verlies van het ongeval te duchten heeft. Men denke aan het geval, dat een visscher zijn arm breekt op de thuis vaart van de laatste reis, zoodat hij zijn volle aandeel in de vangst van het geheele seizoen verdiend heeft. Hij krijgt dan bij de afrekening met de reederij evenveel geld in handen als zijn kameraad, die niet door het ongeval getroffen is en hij behoeft geene geldelijke schadeloosstelling te krijgen tot het einde van het seizoen. Andere complicaties ontstaan doordat het ongeval kan plaats hebben gedurende den tijd, dat de visscher thuisvaart van dê eerste reis en weer beter is bij den aanvang der tweede reis; of doordat hij in het hier bedoelde geval niet hersteld is bij het begin der tweede reis, doch wel korten tijd nadat die reis, waaraan hij geen deel heeft kunnen nemen, is aangevangen. Het kan zijn in het laatste geval, dat zijn reeder hem aan het werk kan zetten te land of dat hij elders tijdelijk werk vindt. Wilde men, zonder het bij het ontwerp gekozen stelsel van afrekening, trachten eene regeling te maken, waardoor steeds de getroffene in het bezit kwam van het equivalent der schade, hem door het ongeval toegebracht, dan zou spoedig blijken, dat men voor een vrijwel onoplosbaar vraagstuk stond. Zelfs thans heeft de regeling in het ontwerp nog een ingewikkeld aanzien, maar dit is alleen het noodzakelijk gevolg van de vele bijzondere gevallen welke zich in de practijk voordoen. En nu ware zeker het eenvoudigste om met al de eigenaardigheden der practijk geen reke-

ning te houden en maar zeker percentage te geven over een gemiddeld loonbedrag, doch men heeft dan slechts enkele gevallen te stellen en uit te werken om te zien tot welke schromelijke onbillijkheden zulks aanleiding geeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 102

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken