Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 14

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

y

de verzekering als vervallen beschouwt. door wien de in het voorgaande lid bedoelde verklaring is afgelegd, wederom ingevolge dit artikel verzekerd, dan herleeft de vroegere verzekering. schriften verklaart, dat hij

Wordt

(3)

hij,

Artikel

2.

Onder loon verstaat deze wet elke uitkeering, welke een werkzaam op de wijze omschreven in het eerste lid van

(i)

persoon,

i, als vergoeding voor zijn arbeid of, krachtens wet of overeenkomst, gedurende staking van den arbeid van den gene, in wiens dienst hij werkzaam is, ontvangt, alsmede hetgeen hij van derden ontvangt, indien de ontvangsten van derden van invloed zijn op de voorwaarden van de werkovereenkomst.

artikel

Indien het loon gedeeltelijk bestaat in huisvesting, ver(2) strekkingen in natura of wel in beide, wordt de geldswaarde daarvan volgens de waarde ter plaatse van verstrekking geschat, ter bepaling of hij, die het loon geniet, onder het eerste lid van artikel

valt.

i

Bestaat het loon geheel in verstrekkingen in natura, met of zonder huisvesting, dan wordt het voor de toepassing van artikel t dezer wet geacht niet meer dan 1000 gulden per jaar te bedragen. (3)

Artikel

3.

(i) Is het bedrag van het loon wisselvallig en wordt geen vast loon genoten of bedraagt het vaste gedeelte van het loon minder dan 1000 gulden per jaar, dan geldt als bedrag van het loon, ter bepaling of hij die het loon geniet onder het eerste lid van

artikel

i

valt:

over het geheele voorafgaande jaar wisselvallige genoten, de middelsom van het inkomen over de laatste drie jaren of over het kortere tijdvak, over hetwelk wisselvallige inkomsten zijn genoten; a.

indien

inkomsten

b.

zijn

indien niet over het geheele voorafgaande jaar wisselvallige zijn genoten, het bedrag waarop het loon wordt geschat,

inkomsten

De schatting onder litt. b bedoeld vervalt, zoodra de wissel(2) vallige inkomsten over een vol jaar genoten zijn. Artikel

4.

(i) Het loon door verschillende personen te zamen onverdeeld verdiend, wordt, ter bepaling of zij die het loon genieten onder het eerste lid van artikel i vallen, geacht door ieder voor een gelijk deel te zijn verdiend.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken