Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 463

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 463

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

45»

Eene bijzondere bevoorrechting zullen voorts die Joden geniedie het met hunne godsdienstplichten niet nauw nemen; zij toch zullen niet gehinderd worden door het verbod van art. 361

ten,

en evenmin door de bepaling van art, 362, aangezien zij eenvoudig zullen nalaten, aan het hoofd of den bestuurder van de fabriek of werkplaats het verlangen om op den Sabbat vrij van dienst te zijn te kennen te geven. Is het niet te vreezen, zoo vroeg men, dat sommige werkgevers bij voorkeur dergelijke arbeiders in dienst zullen

nemen?

Men kon geen bewondering

koesteren voor eene bepaling, welke een deel der bevolking in de verzoeking brengt ter wille van stoffelijk voordeel zijne godsdienstplichten te verzaken. Sommige leden drongen er daarom op aan, dat de woorden „mits hij aan het hoofd of den bestuurder van de fabriek of werkplaats zijn verlangen daartoe heeft te kennen gegeven" worden geschrapt. Zij wezen er op, dat die woorden niet alleen voor de werklieden maar ook voor de patroons het gevolg kunnen hebben, dat het naleven der godsdienstplichten in hooge mate wordt bemoeilijkt, zoo niet bijkans onmogelijk gemaakt. Wanneer toch een Israëlietisch patroon, die den Sabbat wil houden, een groot aantal werklieden heeft, die tot hetzelfde kerkgenootschap behooren maar aan den Zondag als rustdag de voorkeur geven, dan zal de patroon, tenzij hij bedoeld werkvolk door anderen, die de Joodsche wet naleven, kan vervangen, wat zeker gedwongen zijn, indien hij niet altijd gemakkelijk zal zijn niet zijne inrichting zoowel des Zaterdags als des Zondags kan sluiten, den Sabbat te ontheiligen. Desgelijks zullen Joodsche werklieden, die het ernstig met den godsdienst meenen, en in dienst zijn bij een patroon die zich daarom niet bekreunt en zijne zaak des Zondags sluit, óf verplicht zijn den Sabbat te ontwijden óf gevoelig in den broode worden getroffen. Andere leden kwamen met klem tegen dezen aandrang op en betoogden, dat het laten vervallen van de bedoelde woorden voor een groot aantal Israëlieten uiterst onbillijk zou zijn. Er zijn nu eenmaal vele Joden, die hunne godsdienstplichten slecht nakomen, en het ligt, meenden de leden hier aan het woord, niet op den weg van den wetgever hen tegen hun zin tot de vervulling van die plichten te dwingen. Ook deze personen zouden gevoelig in den broode worden getroffen, indien het hun onmogelijk werd gemaakt om evenals tot dusver des Zaterdags te arbeiden. Opgemerkt werd nog, dat, ook indien bovenbedoelde bezwaren konden worden ondervangen, door de voorgestelde bepaling niet ten volle aan den wensch van hen, die met betrekking tot den Sabbat de Mozaïsche wet naleven, zal worden voldaan. De Sabbat toch begint, gelijk reeds bij art. 272 werd opgemerkt, naar gelang van het jaargetijde des Vrijdagnamiddags tusschen 3V2 en 7 uur, volgens een vaste tafel, en eindigt des Zaterdags met zons-

,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 463

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken