Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 108

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 108

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

3 minuten leestijd

370 haringvisscher, die met i Juni zou zijn uitgegaan, maar bedrijfsongeval verhinderd wordt op dien datum naar zee te vertrekken, zal niet in de gelegenheid zijn die zeereis mede te maken. Hij derft dus zijn aandeel in de besomming over die zeereis. Stel, dat die zeereis duurt van i Juni tot 15 Juli en dat de verzekerde hersteld is op i Juli. Op dien datum zullen in den regel alle visschers vaartuigen ter haringvisscherij vertrokken zijn, zoodat hij nergens eene plaats kan krijgen. Het ongeval heeft dan voor hem ten gevolge, dat hij niet kan deelnemen aan de eerste zeereis van het zeevisschersvaartuig, waarop hij, ware hij niet door het ongeval getroffen, werkzaam zou zijn geweest, noch aan de eerste zeereis van een ander zeevisschersvaartuig. De billijkheid eischt dan, dat ook na zijn herstel de uitkeering doorloopt tot den dag, w^aarop de zeereis is afgeloopen, waaraan hij zou hebben deelgenomen, indien hij niet door het ongeval getroffen was (art.

Een

door

een

38 sub

a).

De duur sluitend

der uitkeering houdt in de zeevisscherij geen uitverband met de vraag of de verzekerde al of niet her-

is, maar of hij, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk hersteld, in dat bedrijf of in een ander bedrijf, werk kan vinden. Is een zeevisscher weder geschikt om werk te verrichten, maar zijn aUe zeevisschersvaartuigen uit, dan is het ongeval de onmiddellijke

steld

oorzaak geweest, die hem tot werkeloosheid noodzaakte. Ook dus indien hij hersteld is vóór het einde van bedoelde zeereis, loopt toch zijne uitkeering door tot het einde dier reis. Houdt de ongeschiktheid tot werken op dan eindigt eveneens de tijdelijke uitkeering. De tijdelijke uitkeering eindigt ook wanneer een vaste of eene voorloopige rente wordt toegekend (art.

49).

In den regel zal een zeevisscher zich voor het geheele seizoen verhuren. Zijn loon, zooals boven is gezegd, wordt bepaald door de min of meer gelukkige vangst in dat seizoen. Treft hem nu een bedrijfsongeval, dat aanspraak op uitkeering geeft, dan dient te worden nagegaan welke de nadeelige financieele gevolgen geweest zijn van dat ongeval in het seizoen waarvoor de zeevisscher zich verhuurd heeft. Voorloopig echter keert de Rijksverzekeringsbank hem eene tijdelijke rente uit van 50 pet. van zijn dagloon, over de dagen, waarop hij niet kan werken, ook zal later kunnen blijken, dat de verzekerde tengevolge van het ongeval geen financieel nadeel heeft geleden. Het kan b.v. gebeuren, dat een verzekerde, die zich voor de haringvisscherij heeft verhuurd en reeds vóór den aanvang der eerste zeereis te land werkzaam is voor zijn werkgever zonder

vergoeding te krijgen, vóór den aanvang van die reis door een bedrijfsongeval wordt getroffen. Gesteld, dat de eerste zeereis aanvangt i Juni en dat de vaste zeevisscher den eersten Mei in dienst is getreden en op dien datum door een ongeval wordt getroffen, dat ten gevolge heeft, daar\'^oor

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 108

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken