Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 402

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 402

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

390 ladder groot gevaar op voor degenen die daarvan gebruik maken, aangezien de huid zeer licht aan het heete ijzer vastschroeit het gebruik van een ijzeren ladder zou derhalve alleen kunnen worden toegestaan op voorwaarde, dat die door middel van eene doelmatige afsluiting tegen verhitting zij gevrijwaard. Gevraagd werd, wat onder „belendingen" is te verstaan. Mochten daarmede aangrenzende perceelen zijn bedoeld, dart wenschten sommige leden de vraag te stellen, of inderdaad de aanwezigheid van het dak van een buurman een reden tot vrijstelling mag zijn van de verplichtingen om een tweede doelmatige trap of een buiten het werklokaal geplaatste noodtrap te hebben. Van andere zijde werd opgemerkt, dat die vrijstelling alleen dan zal bestaan, wanneer de belendingen „goede gelegenheid" tot ontkoming aanbieden dat dit ook met een dak het geval kan zijn, werd betoogd met een beroep op het voorbeeld van Amsterdam, waar in tal van perceelen nooddeuren zijn aangebracht waardoor men op het dak van zijn buurman of op diens zolder ;

;

kan komen.

Men erkende, dat een naar binnen draaiende deur 114. paniek in een werklokaal ernstig gevaar kan opleveren. Sommige leden meenden echter, dat een schuifdeur nog veel bedenkelijker is en dat het althans niet aangaat die toe te staan voor werklokalen waarin meer dan 50 arbeiders werkzaam zijn. Anderen wezen er op, dat het gevaar, aan schuifdeuren verbonden, minder groot is wanneer die deuren naar boven op- dan wanneer zij zijwaarts in-schuiven, aangezien in het laatste geval meer kans bestaat dat de inrichting zal haperen. Niet zonder bevreemding hadden verscheidene leden uit de JMemorie van Toelichting gezien, dat de Regeering alleen daarom in sommige gevallen met zijwaarts inschuifbare deuren genoegen wenscht te nemen, omdat sommige bouwverordeningen het hebben van naar buiten draaiende deuren niet toelaten. Die bevreemding werd nog vermeerderd door de omstandigheid, dat de Regeering bij het ontwerpen van de in art, 184 voorkomende bepaling blijkbaar aan dit verbod van bouwverordeningen geen plaats in hare overwegingen heeft ingeruimd; in die bepaling toch wordt voor sommige werklokalen het bestaan van ten minste ééne naar buiten opendraaiende deur verplicht gesteld. Anderen wezen er op, dat de bestreden beweegreden niet voorkomt in het artikel, dat alleen zegt: „indien dit niet mogelijk is". Indien wel wordt verstaan, dat deze uitdrukking alleen ziet op eene feitelijke onmog-elijkheid, zou men zich met de regeling desnoods kunnen vereenigen. Een in eene bouwverordening voorkomend verbod zou overigens een wettelijk voorschrift niet te niet doen de verordening immers wordt geprimeerd door de wet. Art.

bij

;

yirf.

1

16.

Onder verwijzing overigens naar hetgeen

bij art.

1

14

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 402

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken