Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 41

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 41

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

3i

verkocht, want morgen zal hij hebben opgehouden te bestaan. Aan deze eigenaardigheid van den arbeid, die de stelling der arbeiders, vergeleken bij die der werkgevers ongunstig maakt, paart zich deze andere, dat wie van het verkoopen van zijn handenarbeid moet bestaan, in den regel niets anders heeft dan dezen arbeid om van te leven i)". Voornamelijk sedert SCHMOLLER en Brentano en op hun voetspoor anderen als bijv. Lotmar 2) op de bijzondere eigenschappen van de arbeidskracht als ruilwaar met nadruk de aandacht hebben gevestigd, vindt de stelling, dat de arbeider bij het sluiten der overeenkomst in de meeste gevallen in ongunstiger positie verkeert dan de werkgever, nauwelijks meer tegenspraak. Het is zoo ook bij andere overeenkomsten ziet men somtijds, dat de eene partij sterker, de andere :

zwakker is. Doch daar plegen de rollen te wisselen. Bij den koop bijv. is nu eens de overmacht bij den kooper, dan weder stelt de verkooper de wet. Bij deze overeenkomst daarentegen doet zich het verschijnsel voor, dat in den regel dezelfde partij, namelijk de arbeider, de zwakke is. Bovendien is er geen enkele overeenkomst, die zoo diep ingrijpt in den geheelen maatschappelijken toestand van dengene, die de handeling aangaat, als juist de arbeidsovereenkomst, geene enkele, die zoo den ganschen mensch aanpakt en zijn lot bepaalt. De voorwaarden, waarop de arbeider zijne arbeidskracht kan ter markt brengen, beslissen niet alleen over zijn materieelen maar ook over zijn geestelijken en zedelijken levensstandaard. Geldt dit min of meer van allen, die tegen loon in dienst van anderen arbeid verrichten, het geldt met name van diegenen onder hen, voor wie ten gevolge van hunne geringe ontwikkeling en van hun zwakken financieelen toestand toetreden tot het aangeboden arbeidscontract, eene gebiedende noodzakelijkheid is, d. w. z. van de „Besitzlosen." Willen dezen leven dan moeten ze arbeiden en een arbeidscontract sluiten. Voor hen is het arbeidscontract niet eene vrijwillige overeenkomst, maar een dwangcontract. In dien toestand verkeeren talloozen. Voor talloozen dus is een arbeidscontract een economisch toevluchtsoord. 3) Bij de zoodanigen beheerscht het arbeidscontract. noodwendig het geheele bestaan. Van hen dan ook vooral gaat de drang uit, door wettelijke regeling eenige bescherming te verkrijgen tegen al te drukkende voorwaarden. Over de grootte van het loon vermogen zij nog zelf met den werkgever te onderhandelen. Doch in andere opzichten billijke conditiën te bedingen laat de druk, waaronder zij voortdurend verkeeren, niet toe. Wordt het aan partijen

1) Mr. J. Oppenheim, de wet van 5 Mei 1889 tot het tegengaan -van overmatigen en gevaarlijken arbeid, Groningen 1889, bl. IO en II. Brentano, das Arbeitsverhaltniss gemass detn 2) "Verg. Schmoller, t. a. p. Lotmar, t. a. p. heutigen Recht, Leipzig 1877, vooral bl. 183 vgl., 291 vgl. bl. 10 en vgl. ;

;

3)

Lotmar,

t.

a.

p.,

bl.

11.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken