Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 233

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 233

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

221

ook tot volwassen mannen uitstrekt, kon de vraag niet onbeantwoord blijven, wat, zoolang de algemeene regeling van de Zondagsrust niet tot stand is gekomen, in het ontwerp te hunnen opzichte op het stuk der Zondagsrust behoort te worden opgenomen. Die vraag is door den ondergeteekende in dezen zin beantwoord, dat bij wijze van overgangsbepaling de regeling van de Zondagsrust, onverschillig of zij vrouwen en jeugdige personen of zich

mannen

betreft, zich zoover behoort uit te strekken als de tegenwoordige Arbeidswet zich uitstrekt. Waar dus thans Zondagsrust is geregeld voor jongens, meisjes en vrouwen, die in fabrieken en werkplaatsen werkzaam zijn, breidt het ontwerp diezelfde regeling uit tot mannen voor zoover dit eenigszins mogelijk is. Verder gaat het ontwerp niet. Met name bevat het geen regeHng van de Zondagsrust voor arbeiders, die in eenen winkel

werkzaam

zijn.

Uitgaande van dezen gedachtengang moest in het ontwerp de regeling van de Zondagsrust van eenigszins anderen aard zijn dan in de bestaande Arbeidswet. Voor zooveel de Arbeidswet Zondagsarbeid in eenig bedrijf absoluut verbiedt, is daarvan alleen het gevolg, dat in dat bedrijf geen jongens, meisjes of

vrouwen werkzaam mogen zijn. In die bedrijven behoeft dientenhet werk op Zondag niet te worden gestaakt, omdat daarin zonder eenige beperking door mannen mag worden gewerkt. Indien het thans bestaande verbod zoude worden uitgebreid tot mannen zonder meer, dan zoude alle arbeid in zoodanige bedrijven op Zondag onmogelijk worden gemaakt. Onvoorwaardelijk kan daartoe niet worden overgegaan. Ook op Zondag moet sommige arbeid worden verricht. Men kan met den ondergeteekende die noodzakelijkheid ten deele betreuren, maar men kan het oog niet sluiten voor de eischen van het werkelijke leven. Welke arbeid op Zondag zal mogen worden verricht en welke niet, is niet voor eens en voor altijd te beslissen. De beantwoording der vraag is afhankelijk van den stand van wetenschap en techniek. In verband daarmede is aan een algemeenen maatregel van bestuur overgelaten om op het algemeene verbod, hetwelk in art. 361 is vervat, uitzonderingen toe te staan. Als voorbeelden van inrichtingen waar op Zondag niet elke arbeid kan worden gemist, kunnen worden genoemd de inrichtingen tot zuivelbereiding, waar in ieder geval op Zondag de melk in ontvangst genomen moet worden de steenfabrieken, waar des Zondags, zoo noodig, moet worden gestookt, de steenen moeten worden gedekt, of, waar machinaal wordt gedroogd, de windkleppen der droogschuren moeten worden geopend, of gesloten de gevolge

;

;

de gasfabrieken alsmede de electrische centralen. In aansluiting met hetgeen in soortgelijke gevallen op andere plaatsen van het ontwerp is bepaald wordt voorgeschreven, dat daarnaast nog door of namens den Minister vergunning kan worden suiker-,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 233

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken