Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 17

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

mondeling

tot het

aangaan

dier arbeidsovereenkomst

gemachtigd

te zijn geweest.

Artikel 1637 i. Eene tusschen echtgenooten aangegane arbeidsovereenkomst is nietig. Artikel 1637 j. Voor zooverre het loon niet in geld is vastkan het voor arbeiders, welke niet bij den werkgever inwonen, niet anders worden vastgesteld dan in: gesteld,

i.

voedsel te nuttigen, alsmede verlichtings- en verwarmingste gebruiken, ter plaatse waar ze worden verstrekt

middelen

2 kleeding, door den arbeider betrekking te dragen; .

bij

de waarneming der dienst-

eene bepaalde hoeveelheid der voortbrengselen van het waarin het loon verdiend wordt, of der grond- of hulpstoffen in dat bedrijf gebruikt, een en ander voor zoover die voortbrengselen of grond- of hulpstoffen behooren tot de levensbehoeften van den arbeider en zijn gezin of als grond- of hulpstoffen, werktuigen of gereedschappen in het bedrijf des arbeiders worden gebezigd, en in ieder geval met uitsluiting van sterken 3.

bedrijf,

drank het gebruik van eene aangewezen woning of lokaal, van 4 een bepaald stuk grond of van weide of stalling voor een bepaald aantal naar de soort aangeduide dieren, toebehoorende aan den arbeider of aan een der leden van zijn gezin; het gebruik van werktuigen of gereedschappen, alsmede het onderhoud daarvan .

bepaalde werkzaamheden of diensten, door of voor rekening 5 van den werkgever voor den arbeider te verrichten .

6. onderricht, door of vanwege den werkgever aan den arbeider te verstrekken. Echter zal het loon in de bestanddeelen, genoemd onder de nummers 3, 4, 5 en 6 slechts bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement mogen worden vastgesteld.

Artikel 1637 >è. Indien bij de overeenkomst of bij het reglement geen bepaald loon is vastgesteld, heeft de arbeider aanspraak op zoodanig loon, als bij wet of verordening mocht zijn aangewezen, of, bij gebreke daarvan, op zoodanig loon als ten tijde en ter plaatse van het sluiten der overeenkomst voor arbeid als de bedongene gebruikelijk was. Bij gebreke van dezen maatstaf wordt het loon naar de omstandigheden bepaald. Artikel 1637 is

/. Indien het loon, voor zooverre het niet in geld vastgesteld, in andere bestanddeelen is vastgesteld dan volgens

artikel

16377',

en naar de onderscheidingen daar gemaakt, ge-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken