Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 514

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 514

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

3 minuten leestijd

502

nemen, zoude daartegen geen bezwaar bestaan. bij overtredingen van ernstigen aard zoude principale vrijheidsstraf moeten worden opgelegd, in andere gevallen geldboete. Intusschen met het oog op het bepaalde in art. kan niet worden uitgemaakt welke overtredingen als van I zoodanig gewicht kunnen worden beschouwd, dat in geval van recidive uitsluitend vrijheidsstraf moet worden uitgesproken en welke overtredingen van minder gewicht zijn. Over het gewicht van eene overtreding zal eerst kunnen worden geoordeeld wanneer de algemeene maatregel van bestuur afgekondigd zal zijn. Vermits intusschen tegen het volgen van den in het Verslag aangeduiden weg bij den ondergeteekende allerminst principieele bezwaren bestaan is hij bereid om te zijner tijd in de nieuwe Arbeidswet eene bepaling op te nemen, ingevolge welke bij recidive van ernstige overtredingen slechts hechtenisstraf zal kunnen worden opgelegd. Wanneer het caissonbesluit in werking zal zijn, zal dienaangaande kunnen worden onderscheiden. In het Verslag wordt een ander middel aanbevolen om afdoende te verzekeren, dat een bestuurder, wien een voorschrift is gegeven, dat ook opvolgt, door namelijk te bepalen, dat de Minister in dergelijk geval de uitvoering van het geheele werk kan doen staken. Het middel is zeer ingrijpend. In de eerste plaats zal, zooals reeds werd opgemerkt, staking van het werk in menige geval gelijkstaan met opgeven ervan. In de tweede plaats is gedwongen staking van werkzaamheden op last van den Minister in de Veiligheidswet niet bekend en toch kan ook het niet onmiddellijk opvolgen van een door den inspecteur van den arbeid gegeven voorschrift vele personen aan de meest ernstige gevaren blootstellen. Zelfs is bij de mondelinge behandeling der Veiligheidswet eene poging gewaagd om in die wet het beginsel te doen opnemen, hetwelk in het Verslag wordt aanbevolen, Destijds is die poging op een heftig verzet eener groote meerderheid afgestuit. Ten slotte mag worden gevraagd of het krasse middel, waarvan hier sprake is, inderdaad in dit speciale ontwerp noodig is. Vooral bij caissonwerken staan de arbeiders aan groote gevaren bloot. Wanneer nu de inspecteur van den arbeid eenig voorschrift geeft, dan zal door den bestuurder daaraan veelal worden voldaan niet zoozeer omdat de caissonwet in hare strafbepalingen het overtreden van een voorschrift strafbaar heeft gesteld als wel uit vrees, dat eene vervolging krachtens art. 307 of 308 van het Wetboek van Strafrecht zoude kunnen worden ingesteld indien een zijner arbeiders den dood vond bij het werk of wel daarbij zwaar lichamelijk letsel bekwam. Indien toch een van deze ernstige gevallen zich mocht hebben voorgedaan dan zal het als een zeer verzwarende omstandigheid zijn aan te merken indien bleek, dat de inspecteur van den arbeid een voorschrift had gegeven, dat de bestuurder niet had opgevolgd. Ten slotte wordt in het Verslag de aandacht gevestigd op de stelsel

op

te

Ingeval van recidive

j

j

1

\

j

|

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 514

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken