Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 40

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

3 minuten leestijd

30

Gevolg van een en ander is de vrij algemeen in Nederland bestaande overtuiging, die zeer zeker in den laatsten tijd niet aan kracht heeft verloren, dat de betrekking tusschen werkgever en arbeider in menig geval rechtens ongeregeld is. Sterk reeds spreekt die overtuiging uit tal van verklaringen, in de Enquête (gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 Jan. 1890 Stbl. n. 1) afgelegd 1): „een contract bestaat „arbeidscontracten vindt men niet" „in Arnhem bij ons niet" bestaat er geen enkel arbeidscontract tusschen patroon en werkman in het typografenvak, zoodat willekeurig ontslag kan worden genomen en gegeven" enz. Dat uit dit oogpunt, ter wegneming van rechtsonzekerheid, de wetgever tot behandeling van het arbeidscontract dient over te gaan, wordt alom erkend. Waar andere gebruikelijke overeenkomsten in onze burgerlijke wet nauwkeurig regeling hebben gevonden, mag de overeenkomst, door Schmoller 2) aangeduid als „Fundamentaleckstein unserer volks wirthschaftlichen Organisation" de overeenkomst, waarop volgens Dernburg 3) „der sociale Zustand sich überwiegend gründet" niet langer ongeregeld blijven. Op hetzelfde standpunt plaatste zich de Commissie, welke eenige jaren geleden door de Belgische Regeering werd belast met het ontwerpen eener wet op de huur van diensten van werklieden en dienstboden 4). Doch deze overwegingen zijn niet de eenige, die bij de regeling der arbeidsovereenkomst in aanmerking komen. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren de eigenaardige natuur dezer overeenkomst, die haar van andere onderscheidt. De arbeid, dien de arbeider op de verkeersmarkt aanbiedt, moge eene „waar" genoemd worden, zij is eene waar van zeer bijzonderen aard. „Iedere andere waar kan voor korteren of lan geren tijd in voorraad gehouden worden, zonder dat zij aan kwantiteit of kwaliteit verliest. Alleen met den arbeid is dit niet mogelijk. Hij kan geen oogenblik onaangewend blijven zonder te gelijk gedeeltelijk te ;

;

;

zijn verspild.

1)

Verhooren

De

arbeid van heden kan niet na heden

Groninger

Veenkoloniën

Schriftelijke inlichtingen Gelderland bl.

7,

2947.

nog worden

Groningen 6646. Gelderland 1039.

27.

Zie zijn hoogst belangrijk Gutachten (1874): die Natur des Arbeitsvertrags und Contractbruch (Schriften des Vereins fiir Socialpolitik, deel "J,J ook afgedrukt in Tübinger Zeitschr. f. d. ges. Staatswissenschaft, Dl. 30. 3) Lehrbuch des preuss Privatrechts, dl. 2 (4de druk, 1889, § 192), bl. 562. Zoo zegt ook Cornil, du louage de services ou contrat de travail, Paris 1895, bl. 8: „aujourd'hui Ie louage de services est la charte fondamentale ou la charte de vie de la plus grande partie de la population. C'est assurément, de tous les contrats civils, Ie 2)

der

Ie plus frequent." Deze laatste uitspraak is intusschen wellicht iets te sterk. Haar ontwerp werd door de Regeering op 13 Aug. 1891 bij de Kamer van Afgevaardigden aanhangig gemaakt, met voorbehoud van de bevoegdheid het nader te wijzigen; het is in 1892 te Brussel met eene uitvoerige toelichting gedrukt ^zie aldaar bl. 7, 12, 313, 314). Het Ontwerp is later ingetrokken en tegen het einde van 1896

plus usuel et 4)

door

een

ander

vervaDgen,

contrat de travail".

dat heeft geleid tot de wet van 10 Maart 1900 „sur Ie

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken