Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 246

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 246

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

zonder strafbepaling kan worden gehandhaafd. En dit is niet het geval. De invordering bij dwangbevel, geheel onvoldoende waar het vaste werklieden of werklieden zonder werkgever betreft, is, waar het geldt werklieden, die elke week een anderen werkgever hebben, practisch niet mogelijk. Werkgever en werkman zouden spoedig weten, dat de Bank hoogst zelden tot executie overging, zoodat feitelijk ieder vrij was te betalen of niet te betalen, waarvan het gevolg zou zijn, dat een groot aantal werklieden ingeval van blijvende invaliditeit of ouderdom geen of een geheel onvoldoende rente zouden krijgen. Zal dus het doel der wet worden bereikt, dan is een strafbepaling onmisbaar. De bedoeling is niet ieder, die niet betaalt, te doen vervolgen de artt. ii6 en 120 zullen overigens vooral preventief werken. Zie ook de toelichting van art. 85. Ook in Duitschland bestaat een strafbepaling: § 176 der wet van 1899. Ten overvloede zij opgemerkt, dat tegen weigering om een geldsom te betalen herhaaldelijk straf is bedreigd krachtens art. I der wet van 25 Mei 1880 {Staatsblad n", 86) en dat beslist werd, dat gelijke weigering, waar het plaatselijke belastingen betreft, onder het bereik van de artt. 271 en 272 der

Gemeentewet

valt.

A7't. 116. Is de onder een firma, en

verleend

bij

art.

werkman is

97,

in dienst van een vennootschap geen gebruik gemaakt van de bevoegdheid dan zijn alle vennooten strafbaar, indien

de premie niet betaald wordt. Is een werkman bijv. als oppasser werkzaam in dienst van verschillende werkgevers, die geen van allen de over een kalenderweek verschuldigde premie betalen, dan zijn allen strafbaar. Hetzelfde geldt, indien een werkman in een kalenderweek successievelijk voor twee of meer werkgevers werkt en geen hunner de premie betaalt; de werkgever is strafbaar, indien hij over een „gedeelte eener kalenderweek" geen premie betaalt (art.

25).

Verzuimen over verschillende kalenderweken leveren afzonderlijke overtredingen op. Blijft een werkgever in gebreke voor 10 werklieden over 10 weken de premie te betalen, dan worden 100 boeten opgelegd. Betaalt hij om de drie maanden het loon en moet hij dan over 13 weken premiën betalen voor den werkman, dan begaat hij, indien hij dit verzuimt, even zooveel overtredingen als er kalenderweken zijn, waarover hij geen premie betaalt. De werkman, voor wien de werkgever de premie moet bezie het talen, behoeft niet in dienst van den werkgever te zijn laatste lid van art. 138. Dagteekening van het rentezegel, dat de werkgever op de rentekaart plakt, zal, althans in de meeste gevallen, voorge:

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 246

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken