Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 27

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 27

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

17

renten, behoudens dat jaarlijks niet meer wordt ingehouden dan het bedrag waarmede laatstbedoelde rente de som van 50 gulden overtreft.

Het uit te keeren bedrag der invaliditeits- of ouderdoms(2) rente wordt naar boven afgerond tot een veelvoud van 26 cent; op dit bedrag is van toepassing het tweede lid van artikel 35. Ontvangt een weduwe, die hertrouwt, ingevolge de be(3) palingen der Ongevallenwet igoi of van eenige andere Ongevallenwet een afkoopsom harer rente, dan wordt met de inhouding voortgegaan twee jaren na het huwelijk van de weduwe. Wordt na uitkeering der invaliditeits- of ouderdomsrente (4) de ongevallenrente verhoogd, dan wordt hetgeen te dier zake aan den verzekerde over den tijd, voorafgegaan aan de toekenning der verhooging, mocht toekomen, door het bestuur der Rijksverzekeringsbank in het invaliditeits- en ouderdomsfonds gestort, indien en tot het bedrag dat aan invaliditeits- of ouderdomsrente minder zou zijn uitgekeerd, ware de hoogere ongevallenrente uitgekeerd van den dag af waarop de verhooging is ingegaan. Hetzelfde geschiedt ten aanzien van hetgeen den verzekerde toekomt over den tijd, voorafgegaan aan de toekenning der

on ge vallenren te.

Hetgeen blijkt onverschuldigd uit het ongevallenfonds aan (5) den verzekerde te zijn uitgekeerd, wordt tot het bedrag, waarvoor tengevolge van dat onverschuldigd uitkeeren de invahditeitsof ouderdomsrente niet is uitgekeerd, door het bestuur der Bank in het

ongevallenfonds gestort. Artikel 43.

binnen drie maanden na de beslissing waarbij toegekend of voorloopig toegekend is, hetzij binnen drie maanden na de toekenning of de voorloopige toekenning eener rente krachtens de Ongevallenwet 1901 of eenige andere Ongevallenwet door het bestvmr der Bank beslist, dat de invaliditeit het gevolg is van een ongeval, terzake waarvan aan den invalide schadeloosstelling is toegekend of voorloopig toegekend krachtens een der bedoelde wetten, dan wordt op bevel van het bestuur der Bank de invaliditeitsrente niet of niet verder uitgekeerd dan indien en tot het bedrag waarmede zij de op grond van een der bedoelde wetten toegekende schadeloosstelling, daaronder niet begrepen de genees- en heelkundige behandeling of de daarvoor in de plaats getreden vergoeding, verleend krachtens de Ongevallenwet igoi of eenige andere Ongevallenwet, overtreft. Het tweede lid van het voorgaande artikel is van toepassing. Vergoeding aan het invaliditeits- en ouderdomsfonds en (2) aan het ongevallenfonds heeft plaats volgens de regels gesteld bij de laatste twee leden van het voorgaande artikel. (i)

Is hetzij bij of

invaliditeitsrente

I.

2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken