Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 419

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 419

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

475

De eerste twee leden van dit artikel zijn niet van toepassing, indien eene van de in het eerste lid bedoelde ziekenkassen eene ondernemersziekenkas is, noch indien de echtgenooten vóór hun huwelijk in verschillende gemeenten woonden en na het huwelijk in verschillende gemeenten zijn blijven wonen. Artikel 24.

Wanneer een persoon zich bij eene erkende ziekenkas of bij eene districtsziekenkas wenscht te verzekeren, kan de ziekenkas de verzekering alleen weigeren, indien die persoon: a.

niet verzekeringsplichtig

b.

niet

is,

woont binnen haar verzekeringsgebied,

c. volgens deze wet verplicht kas te verzekeren, of

is

zich bij eene andere zieken-

eene ziekte heeft, welke deskundige behandeling vereischt, d. en die behandeling hem niet volgens deze wet vanwege eene ziekenkas wordt verstrekt of behoort te worden verstrekt.

Eene erkende ziekenkas, welke eene vereeniging is, kan de verzekering bovendien weigeren in de gevallen, in hare statuten bepaald. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing, ingeval volgens eene bepaling van deze wet de verzekering bij de in dat lid bedoelde ziekenkas moet geschieden. Artikel 25.

De

verzekeringsplichtige, die zich bij eene ziekenkas wenscht verzekeren, is gehouden daarvan ten kantore der ziekenkas aangifte te doen, met opgave van zijn naam en voornamen, geboortedatum, woonplaats en beroep, zoomede van den naam

te

en woonplaats van

zijn

werkgever. Artikel 26.

Wanneer eene ziekenkas eene

aangifte

als

bedoeld in het

voorgaande artikel heeft ontvangen, is zij verplicht de namen van den verzekeringsplichtige binnen 8 dagen, te rekenen van den dag der aangifte, in te schrijven in het door haar gehouden register van verzekerden, tenzij zij naar hare meening bevoegd is de verzekering te weigeren. Ingeval van inschrijving geeft de ziekenkas daarvan binnen 3 dagen schriftelijk kennis aan den verzekerde, den werkgever en den verzekeringscontroleur van de verzekeringsinspectie waarbinnen de verzekerde zijne woonplaats heeft. Ingeval de verzekering door de ziekenkas wordt geweigerd, is deze verplicht daarvan binnen den in het eerste lid bepaalden termijn met opgave der reden schriftelijk kennis te geven aan den aangever en den verzekeringscontroleur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 419

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken