Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 436

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 436

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

492 Artikel 75.

Nadat de in artikel 74 bedoelde betalingen zijn geschied, keert de districtsziekenkas ten spoedigste het overschot van hare in artikel 65 bedoelde ontvangsten uit aan den curator in het faillissement der erkende ziekenkas. Op last van den rechter-commissaris stelt het bestuur der Rijksverzekeringsbank vervolgens het overschot van de door de erkende ziekenkas bij de bank gestelde zekerheid ter beschikking van den curator. Artikel 76. In een geval als bedoeld in artikel 65 worden voor de toepassing van de artikelen 20 tot en met 23 de in artikel 65 bedoelde verzekeringen geacht bij de districtsziekenkas te zijn gesloten.

Artikel 77.

Wanneer in een geval als bedoeld in artikel 70 de rechten en de verplichtingen der districtsziekenkas, welke ingevolge artikel 65 voor haar voortvloeien uit eene bij de erkende ziekenkas gesloten verzekering, op de erkende ziekenkas overgaan, gaan, ingeval de echtgenoot van den verzekerde bij de districtsziekenkas is verzekerd, de verzekering van dien echtgenoot en de uit de verzekering voortvloeiende rechten en verplichtingen der districtsziekenkas van rechtswege gelijktijdig met de boven bedoelde rechten en verplichtingen op de erkende ziekenkas over. Aanhangige rechtsvorderingen, welke betreffen eene schadeloosstelling ter zake van de verzekering van bedoelden echtgenoot of de voldoening van premie, verschuldigd wegens die verzekering, worden van rechtswege geschorst en tegen of door de erkende ziekenkas voortgezet. Artikel 78.

Wanneer de verzekering van een

verzekeringsplichtig persoon,

die bij eene in staat van faillissement verklaarde erkende ziekenkas is verzekerd, eindigt, eindigt gelijktijdig de verzekering van diens echtgenoot, indien deze bij de districtsziekenkas was ver-

zekerd, tenzij a.

deze echtgenoot niet meer vast

werkman

is,

of

b. de eerstbedoelde echtgenoot op het oogenblik waarop zijne verzekering bij de erkende ziekenkas eindigt, aanvangt bij de districtsziekenkas verzekerd te zijn.

§ 3.

Van de

districtsziekenkassen.

Artikel 79.

Voor de uitvoering dezer wet wordt het Rijk bij algemeenen maatregel van bestuur verdeeld in verzekeringsdistricten. De verdeeling geschiedt aldus, dat

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 436

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken