Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 322

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 322

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

3IO leden die van het wetsontwerp over het § 3- Ook onder de algemeen met ingenomenheid hadden kennis genomen, waren er verscheidenen, die gaarne zouden hebben gezien, dat de Regeering den kring der Overheidsbemoeiing ruimer had getrokken bij sommigen werd de ingenomenheid zelfs in niet geringe mate getemperd door teleurstelling wegens hetgeen onaangeroerd is

gebleven.

Enkelen zouden hebben gewenscht, dat de wettelijke beperking van den arbeidsduur voor volwassen mannen zich niet had bepaald tot hen die werkzaam zijn in objectief abnormale bedrijven. Hiertegenover werd er op gewezen, dat de Regeering zelve het door haar te dezen aanzien voorgedragen stelsel noch afdoende, noch volledig, noch het meest aanbevelenswaardige acht, maar van meening is, dat het voor het oogenblik als het eenig voorshands bereikbare behoort te worden aanvaard, eene meening vele leden zich konden vereenigen, terwijl sommigen oordeel waren, dat de bedoelde beperking in geen geval verder zou mogen worden uitgestrekt dan in het ontwerp

waarmede zelfs

is

van

gescliied.

Ook

de opmerkingen over de ongenoegzaamheid van de aan en kinderen verleende bescherming werden krachtig bestreden, met een beroep op de practische onmogelijkheid om in dit opzicht anders dan geleidelijk te werk te gaan. Dat ook op die ongenoegzaamheid afgaven, van bezij, die het meest doelde onmogelijkheid overtuigd zijn, bleek, meende men, duidelijk uit het feit, dat zij zich thans tevreden stellen met eene beperking van den arbeidsdag voor vrouwen tot tien uren, hoewel zij toch, bij vasthouden aan hun program, den algemeenen 8-urigen werkdag zouden moeten eischen. Iets dergelijks heeft zich trouwens in Frankrijk voorgedaan, waar de minister MlLLERAND, in wiens partijprogram eveneens de 8-urendag was opgenomen, bij het voorstel, dat leidde tot de wet van 30 Maart iqoo, niet verder is gegaan dan invoering van den lo-urendag, en dat nog wel zeer geleidelijk en met talrijke uitzonderingen. Onder de leden die van oordeel waren, dat het ontwerp bij lange niet ver genoeg gaat, waren er, die met deze redeneering althans gedeeltelijk konden instemmen en toegaven dat nog niet alle wenschen rijp zijn voor vervulling o. a. hun ideaal, dat de gehuwde vrouw uit de fabrieken en werkplaatsen geheel zou verdwijnen, scheen, hoewel zij binnen eene niet te verre toekomst op verwezenlijking daarvan hoopten, thans, met het oog op de onvoldoende kennis welke men aangaande de toestanden op dit gebied bezit, nog moeilijk te bereiken. Maar dit nam niet weg, dat, naar hunne meening, met grootere passen kon worden voortgeschreden dan thans geschiedt door de Regeering, die, wat de gehuwde vrouw betreft, slechts zeer weinig verder gaat dan de bepalingen der bestaande Arbeidswet.

vrouwen

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 322

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken