Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 440

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 440

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

496 Artikel 93.

De voorzitter en de overige leden van den raad van toezicht genieten door Ons te bepalen presentiegelden zij ontvangen vergoeding voor reiskosten volgens regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen. Zij genieten geene bezoldiging. De presentiegelden kunnen ten aanzien van verschillende raden van toezicht verschillend worden bepaald. ;

§ 4.

Van de ondernemersziekenkassen en de verzekering bij die

ziekenkassen.

Artikel 94.

De in artikel 1 bedoelde verzekering geschiedt behalve door de erkende ziekenkassen en de districtsziekenkassen door de ziekenkassen, welke krachtens artikel 95 als ondernemersziekenkassen zijn erkend. Artikel 95.

Wanneer een ondernemer voor de vaste werklieden zijner onderneming een ziekenkas heeft opgericht, kan de ziekenkas op zijn verzoek door Ons als eene ondernemersziekenkas worden erkend, indien het aantal dier werklieden ten minste 50 bedraagt. Artikel 96.

Op een verzoek als bedoeld in artikel 95 wordt niet beschikt, indien daarbij niet een afschrift of afdruk is overgelegd van de statuten der ziekenkas. Artikel 97.

Eene erkenning

als

bedoeld in artikel 95 wordt niet verleend:

indien niet blijkt, dat de statuten der ziekenkas zijn vasta. gesteld door de vergadering van de vaste werklieden der onderneming, waarin door den ondernemer een aantal stemmen is uitgebracht, dat ten hoogste gelijk is aan de helft van het aantal der door de werklieden uitgebrachte stemmen; b. indien in de statuten der ziekenkas eene bepaling voorkomt, welke in strijd is met deze wet of met een op deze wet berustenden algemeenen maatregel van bestuur, of indien de statuten niet voldoen aan het voorschrift van artikel 1 03 ;

c. indien zulk eene erkenning reeds vroeger op verzoek van denzelfden ondernemer is verleend aan eene voor de vaste werklieden der onderneming opgerichte ziekenkas en op den dag, waarop het verzoek om erkenning door Ons is ontvangen, nog geen 5 jaren zijn verloopen, sedert de eerstbedoelde erkenning is geëindigd ingevolge verzoek van den ondernemer, is ingetrokken of is vervallen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 440

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken