Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 101

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 101

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

9i

Met betrekking

tot de arbeiders, wier loon bij het kwartaal langere tijdruimte is vastgesteld, kan bij schriftelijke overeenkomst of bij reglement eene hoogere boete worden bedongen. Misbruik is hier niet te vreezen en zeer hooge boetebedingen men denke bijv. aan directeuren van spoorwegmaatschappijen kunnen dikwerf wenschelijk zijn.

of

bij

— —

Art. 1637/. Het doel der boete is handhaving der orde en verzekering, althans bevordering, van de nakoming der verplichtingen, den arbeider bij reglement of overeenkomst opgelegd. Is het echter eenerzijds gewenscht, ten einde tegen misbruiken te waken, de boete te begrenzen, aan den anderen kant dient het recht op schadevergoeding, hetwelk den werkgever krachtens het algemeen recht toekomt, ongeschonden te blijven. Vandaar dat de boete de schadevergoeding niet uitput. Het is dus van belang te constateeren door eene uitdrukkelijke bepaling, dat, indien ter zake van eene moedwillige veronachtzaming van eenen den arbeider opgelegden plicht de boete is geheven, de werkgever desniettemin bevoegd blijft schadevergoeding te vorderen. Art. 1637 u. Dat het doel, hetwelk met de artikelen dezer afdeeling wordt beoogd, ten eenen male zoude worden gemist, indien het belanghebbenden vrijstond van de gestelde voorschriften af te wijken, schijnt geen betoog te behoeven.

Vierde Afdeeling. Van de

verplichtingen des werkgevers.

De werkgever

is niet alleen gehouden tot uitbetaling van het de arbeidsovereenkomst rusten op hem nog tal van andere verplichtingen. Eene beslissing als die van een onzer rechtscolleges 1), „dat de eenige praestatie, waartoe de huurder van diensten gehouden is, bestaat in de uitbetaling van eene uitspraak, die, met het oog het overeengekomen loon" op art. 1375 B. W. 2). reeds onder het geldende recht moeilijk behoort voor het vervolg te worden voorte verdedigen is komen. Met dat doel, en ook om den regel van het algemeene recht onder de aandacht te brengen van de belanghebbenden, die van de wetboeken weinig meer dan dezen titel bestudeeren,

loon;- krachtens

is art.

16387e;

opgenomen.

In hoever behooren daarnaast nog bijzondere verplichtingen des werkgevers in de wet te worden genoemd? In buitenlandsche wetten ziet men hier en daar verschillende verplichtingen 17 December 1887, W. v. h. R. nr. 5546, P. v.J. 1888, nr. 82. de groote beteekenis, die dergelijke bepaling kan hebben voor de ontwikkeling van het recht der arbeidsovereenkomst, wees, naar aanleiding van een overeenkomstig artikel in het Duitsche Burgerlijk Wetboek: Sohm, iïber den Entwurf eines burg. G. B. fiir das Deutsche Reich, Berlin 1896, bl. 21. 1)

Rb. Rotterdam

2)

Op

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 101

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken