Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 196

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 196

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

i86

de regeling heeft op den voorgrond gestaan, dat verwacht dat de lasten daaruit voor het fonds voortvloeiende de baten niet zullen overtreffen, vermits de premiën door of voor de verzekerden gestort niet mogen worden onttrokken aan haar bestemming, d. i. uitkeering van rente ingeval van invaliditeit of ouderdom. Met dit laatste is het niet in wezenlijken strijd, dat de Bank den verzekerde, die gevaar loopt blijvend invalide te worden, voor rekening van het fonds doet behandelen of verplegen, Bij

mag worden

er gegrond vooruitzicht bestaat, dat blijvende invaliditeit voorkomen zal worden door de behandeling of verpleging. Is dit

mits

vereischte aanwezig, dan wordt niet alleen het belang van de betrokken verzekerden maar ook dat van het fonds, d. i. der overige verzekerden, bevorderd; aangenomen mag dan worden, dat de kosten van behandeling en verpleging op den duur ruimschoots opgewogen zullen worden door het bedrag, dat aan invaliditeitsrente minder zal worden betaald. Ontbreekt echter het genoemde vereischte, dan blijft het wenschelijk, dat de betrokkene behandeld of verpleegd wordt, maar de premiën mogen daartoe niet gebruikt worden, zal de invaliditeits- en ouderdomsverzekering niet van aard veranderen. De verzekerde, die getroffen wordt door een ongeval waartegen hij krachtens een der Ongevallenwetten verzekerd is, heeft recht op geneeskundige behandeling, al staat het vast dat alleen verzachting van zijn lijden verkregen kan worden de invaliditeitsverzekering waarborgt uitsluitend een rente ingeval van blijvende, althans langdurige invaliditeit. Vandaar ook dat in het ontwerp niet voorgesteld wordt, in de gevallen waarin geneeskundige behandeling niet in natura kan worden verstrekt, in de plaats daarvan geld te geven. Aanspraak op geldelijke vergoeding kan de verzekerde niet maken, waar hij niet verzekerd is voor geneeskundige behandeling. En bij de onzekerheid hoe de verstrekte gelden zouden worden besteed en de moeielijkheid, om niet te zeggen onmogelijkheid om daarop voldoende controle uit te oefenen, laat het belang van het fonds niet toe een ;

uitkeering in geld te doen. Van de bevoegdheid tot verpleging zal gebruik worden gemaakt bijv. bij beginnende tuberculose van de longen; is de ziekte ver gevorderd, dan zijn de te verwachten resultaten, bij den tegenwoordigen stand der wetenschap, niet van dien aard dat toepassing van art. 66 gerechtvaardigd zou zijn. Evenmin mag de verzekerde voor rekening van het fonds behandeld worden waar het een ziekte geldt, als gevolg waarvan in den gewonen loop van zaken geen blijvende invaliditeit te duchten is; de ziekteverzekering zal daarin voorzien. Onder vigeur van § 1 2 van de wet van i88g werd in Oost-Pruisen, waar de ziekteverzekering het minst uitgebreid was, voor het Heilverfahren gemiddeld nog geen 40 M. voor eiken behandelden of verpleegden verzekerde uitgegeven, terwijl de pensioenkas der arbeiders aan de Staatssporen in Baden gemiddeld 469 M. besteedde: het eerste cijfer

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 196

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken