Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 165

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

153 bij alle nieuwe huizen van eene verdiepingshoogte van M. of meer. Het voorschrift van art. 85 is ontleend aan art. 7 van het Veiligheidsbesluit. Het komt veel voor, dat naast een op zich zelf te klein werklokaal eene ruimte is gelegen, die er als het ware één geheel mede vormt. In menig geval kan zonder bezwaar voor de gezondheid der arbeiders deze ruimte medegerekend worden bij het berekenen van het aantal arbeiders, dat in het werklokaal werkzaam mag zijn. Als voorwaarde behoort dan evenwel te worden gesteld, dat de aangrenzende ruimte zoodanig met het werklokaal is verbonden, dat de gemeenschap niet kan worden afgesloten, waartoe anders vooral in het koude jaargetijde wellicht zoude worden overgegaan. In de tweede plaats moet worden

stellen 3

gevorderd, dat de verbindingsopening niet

te klein

zij.

Is in art. 7

van het Veiligheidsbesluit bepaald, dat de verbindingsopening eene doorsnede behoort te hebben van ten minste zoovele malen 800 cM^. als het aantal arbeiders in bedoelde lokalen bedraagt, terwijl bovendien als minimum-maat is bepaald 1.80 M^.. zoo is eerstgenoemde getal in het ontwerp bepaald op 1000 cM^. omdat het getal van 800 in de practijk meermalen te laag bleek. In het tweede lid is eene bepaling opgenomen, waaraan in de practijk meer dan eens de behoefte werd gevoeld. Wanneer in elk van twee lokalen ruimte is voor 10 arbeiders dan heeft zich het geval voorgedaan, dat alle arbeiders te werk werden gesteld in het eene lokaal. Geschiedt zulks in een naaistersatelier dan wordt de andere localiteit wel eens gebruikt als paskamer. Toestanden, die niet wenschelijk kunnen worden geacht, deden zich soms daarbij voor. De bepaling, vervat in art. 86, is overgenomen uit art. 8 van het Veiligheidsbesluit. Uit den aard der zaak is het overbodig maatregelen voor te schrijven om te voorkomen, dat arbeiders schadelijke lucht inademen en inrichtingen, die met het oog op hunne luchtigheid eene voldoende luchtverversching waarborgen, als open loodsen en luchtige getimmerten. Ter voorkoming van misverstand wordt in het artikel uitdrukkelijk bepaald, dat de bepalingen omtrent het aantal arbeiders, hetwelk in werklokalen werkzaam mag zijn, niet van toepassing zijn op open houten of ijzeren loodsen.

De gecursiveerde woorden ontbraken in het Veiligheidsbesluit en hebben twijfel doen rijzen of de open ijzeren loods wel onder de bepaling viel. Art. 87. Het hier opgenomen voorschrift is nieuw in onze wetgeving. Aanleiding om het op te nemen is gevonden in de ondervinding, die met de Veiligheidswet en het Veiligheidsbesluit is opgedaan. Op dit oogenblik toch kan de inspecteur van den arbeid,

bakkerij

wanneer hem van een voornemen blijkt om bijv^ eene onder den grond te bouwen, daartegen eigenlijk niets

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken