Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 136

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 136

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

I2Ó

Eene juistere beschouwing ligt ten grondslag aan § § 467, 470 van het oorspronkelijk Burg. Wetb. van Zürich en aan verschillende bepalingen in Duitsche Gesindeordfiungen, o. a. aangehaald bij

Kahler,

t.

a. p.,

bl.

172

— 174.

Eenige voorbeelden mogen dit verduidelijken. In de levensomstandigheden van eene der partijen kunnen gedurende den loop der dienstbetrekking zulke belangrijke veranderingen komen, dat deze in billijkheid aanspraak er op mag maken, vóór den normalen eindtermijn de dienstbetrekking opgeheven te zien. Stel, iemand met een aanzienlijk vermogen heeft voor den tijd van eenige jaren een secretaris of bibliothein dienst genomen door onvoorziene rampen verarmt hij. een industrieel wordt door onteigening of door andere wettelijke maatregelen tot staking van zijn bedrijf gedwongen. Stel, aan den anderen kant, eene technicus heeft zich voor drie jaren verbonden bij eene onderneming van nijverheid; door het onverwachte overlijden van zijn vader opent zich voor hem eene buitengewone gunstige, maar voorbijgaande gelegenheid, aan het hoofd te komen van eene bloeiende zaak. Of eene onderwijzeres, voor den tijd van een jaar aangesteld bij eene particuliere school, wenscht hare zuster, die ziekelijk is geworden, te gaan vervangen in de verzorging en het huishouden harer oude moeder. In zulke gevallen zal in den regel de wederpartij zich niet vastklampen aan de overeenkomst, veeleer tot minnelijke ontbinding bereid zijn. Intusschen de mogelijkheid bestaat, dat de wederpartij daartoe niet wil medewerken. Voor dat geval behoort de tusschenkomst des rechters te kunnen worden ingeroepen; vooral indien het geldt eene overeenkomst voor onbepaalden tijd, maar met langen opzeggingstermijn. Ten einde een spoedige beslissing te bevorderen is de procedure bij verzoekschrift voorgeschreven, met uitsluiting der rechtsmiddelen van hooger beroep en cassatie, behalve de cassatie in het belang der wet. Tegen deze uitsluiting bestaat te minder bezwaar, nu het hier niet zoozeer geldt de beslissing van een rechtsstrijd, als wel de vaststelling eener billijke regeling door den on partij digen rechter.

caris

;

Of

De

mogelijkheid bestaat, vooral ten aanzien van dat eene der partijen, hoewel overtuigd, dat er eene grondige reden aanwezig is, de eigenmachtige verbreking niet aandurft, terwijl zij toch ook niet geneigd is de schadeloosstelling, in art. 1639 ^ genoemd, op te offeren om van de dienstbetrekking bevrijd te geraken. Bij verbreking wegens grondige redenen dreigt haar het gevaar, dat de rechter, door de tegenpartij te oordeelen is geroepen, de reden niet grondig vindt, zoodat zij behalve de schadeloosstelling ook nog de gerechtskosten zal hebben te betalen. De gelegenheid moet dus niet worden afgesloten, volgens den algemeenen regel van art. Arl.

16393?'.

hoog bezoldigde

arbeiders,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 136

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken