Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 242

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 242

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

2g8 regeling gemaakt, dat aan nog meerdere bepalingen van het ontwerp, door verwijzing naar verordening of gebruik, een rekbare inhoud zou kunnen worden gegeven, komt in het aangegeven verband niet onjuist voor. Uit de wijziging, in sommige artikelen aangebracht, kan blijken, dat daarmede rekening is gehouden.

De opmerkingen in het Voorloopig Verslag gemaakt met § 8. betrekking tot enkele categorieën van arbeiders veroorlooft de ondergeteekende zich te beantwoorden als volgt: De overeenkomst tusschen de reederij en den schipper en die tusschen den schipper en de scheepsofficieren en scheepsgezellen blijven staan buiten het ingediende ontwerp. Niet omdat de Regeering die overeenkomsten zóó voortreffelijk geregeld acht. dat zij voor geen verbetering zouden vatbaar zijn, maar eenvoudig omdat de exceptioneele aard dezer overeenkomsten haar ongeschikt maakt om in deze algemeene regeling te worden ondergebracht. Het zal behooren tot de taak eener naar de Regeering in te stellen commissie tot herziening van het hoopt, eerlang Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel te beoordeelen, in hoeverre de omtrent het arbeidscontract van zeelieden bestaande bepalingen aan de eischen des tij ds niet meer beantwoorden en wijziging behoeven.

Tegen

het opnemen van een voorschrift, dat de bepalingen ontwerp slechts van toepassing zullen zijn op de beambten en bedienden van spoorwegdiensten, voor zoover bij het reglement op de spoorwegdiensten het onderwerp niet is geregeld, bestaat bij nader inzien geen bezwaar. Het ontwerp is in dien zin gewijzigd.

van

dit

Met het oog op de eigenaardige verhoudingen, waaronder de handelsreizigers hier te lande hun beroep uitoefenen, heeft de Regeering, gaarne gebruik makende van den wenk, haar in het Voorloopig Verslag gegeven, de bepalingen van het ontwerp te hunnen aanzien opnieuw aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en als gevolg daarvan sommige der ontworpen artikelen min of meer gewijzigd. Zoo worden thans met het oog op die verhoudingen naast de plaatselijke gebruiken ook de vakgebruiken erkend. Zoo is met het oog op het provisiestelsel o. a. de redactie van art. 1638 e verbeterd. Dat in het ontwerp de algemeene uitzonderingsbepaling van het tweede lid van art. 1637 {nieuw art. 1637^) is opgenomen, heeft zijn goeden grond. Terecht wordt door de leden, die zich met die bepaling niet konden vereenigen, op den voorgrond gesteld, dat het niet twijfelachtig mag zijn, of het ontwerp op personen in dienst van den Staat, de provincie, de gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam al dan niet van toepassing

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 242

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken