Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 222

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 222

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

2IO inrichtingen moet eigenlijk te allen tijde gelegenheid bestaan om dergelijk werk te verrichten. Men denke aan een spoedeischende reparatie aan boord van een schip, hetwelk op stroom blijft liggen en dat zoo spoedig mogelijk weder moet vertrekken. Zoodra het gebroken toestel is gemaakt, moet het aan boord worden geplaatst, onverschillig of dit 's nachts of over dag plaats heeft. Volgens het ontwerp zullen fabrieken en werkplaatsen, waar

meer dan 2 maal per week 's nachts wordt gewerkt, wanneer dat geen inrichtingen zijn voor bovenbedoeld spoedeischend reparatiewerk, ten aanzien van den arbeidsduur van hunne werklieden zijn gebonden aan den elfurigen arbeidsdag. Andere fabrieken en werkplaatsen zullen in hetzelfde geval verkeeren, wanneer zij zullen zijn aangewezen in een algemeenen maatregel van bestuur. Niet de geheele fabriek of werkplaats zal behoeven te worden aangewezen; het geval kan zich voordoen, dat slechts in sommige deelen van bepaalde inrichtingen de arbeiders aan schadelijke invloeden zijn blootgesteld. Welke fabrieken en werkplaatsen of gedeelten daarvan ingevolge het artikel bij algemeenen maatregel van bestuur zullen moeten worden aangewezen, is thans niet te zeggen. Aan de inspecteurs van den arbeid is opgedragen daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in te stellen. Intusschen meent ondergeteekende wel te doen met hieronder aan te geven, welke inrichtingen onder de verschillende categorieën zouden kunnen vallen. Dat nu in geen ander dan de hier genoemde bedrijven de arbeidsduur zal worden beperkt, mag intusschen daaruit niet worden opgemaakt. Onder de mannen, wier arbeid een groote inspanning vordert, kunnen worden gerekend de damastwevers, de forceerders in metaalfabrieken en de handpanvormers. Als mannen, die blootstaan aan gevaar voor vergiftiging, kunnen worden genoemd de arbeiders in inrichtingen tot bereiding van loodwit. Aan schadelijke dampen, die in de inrichting ontstaan, zijn blootgesteld de mannen in inrichtingen tot bereiding van kunstmeststoffen en in loodsmelterijen. De mannen in handzwingelarijen en in ruwerijen voor zoover in deze laatste droog wordt geruwd arbeiden in lokalen, waar de dampkringslucht in hooge mate verontreinigd wordt door stof Bij de gasbereiding, bij zinkovens, bij eesten, in beenzwartbranderijen en in glasblazerijen zijn de arbeiders aan hooge temperatuur blootgesteld, die voor het bedrijf wordt vereischt, of door het bedrijf wordt veroorzaakt. Eindelijk moet de arbeid in bierkelders en in inrichtingen tot bereiding van ijs, in koude werklokalen, die in steenzagerijen, in inrichtingen, waar aardappelmeel wordt vervaardigd, en in zoutketen, in vochtige werklokalen worden verricht. Ten aanzien van alle personen, werkzaam in die en soortgelijke inrichtingen, zal in de eerste plaats worden overwogen, of zij niet aan de beperking van den arbeidsduur onderworpen behooren te zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 222

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken