Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 158

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 158

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

146

wordt beperkt. In art. 269 en art. 298 beperkt het ontwerp den arbeidsduur ook van vrouwelijke personen, die niet in eene fabriek of werkplaats werkzaam zijn. Dezelfde aanleiding bestaat om die vrouwelijke personen ook te begrijpen onder de voorschriften van de artikelen 70 en 71. Tevens is het bestaande voorschrift uitgebreid tot de vier weken, welke blijkens deskundig attest vermoedelijk aan de bevalling voorafgaan. Zal het hoofd of de bestuurder van de inrichting, waarin de persoon werkzaam is, aansprakelijk worden gesteld voor de naleving van dit voorschrift, dan moet hij uit den aard der zaak bekend zijn met den vermoedelijken datum der bevalling. Met het oog daarop wordt aan de vrouwelijke personen, die in staat van zwangerschap verkeeren, de verplichting opgelegd om zich tijdig een attest te verschaffen en dit aan het hoofd of den bestuurder te toonen. Met het oog op de onderscheiding, welke in art. 8 is aangenomen, in meisjes en vrouwen, kan hier laatsbedoelde uitdrukking niet worden gebezigd.

Ari. 72. Drijfwerk en werktuigen leveren steeds gevaar op en er bestaat alleszins aanleiding om daaraan geen werkzaamheden te doen verrichten door personen, die óf door hunne kleeding óf door hun jeugdigen leeftijd, die veelal met eenige meerdere onbezonnenheid gepaard gaat, aan bijzonder gevaar voor ongevallen blootstaan.

Het artikel is ontleend aan het Arbeidsbesluit.

art.

onder A. B.

12

HOOFDSTUK Van

beveiliging

bij

C.

en ^. van

IV.

den arbeid.

wenschelijk voorgekomen om de voorschriften beveiliging van den arbeid in fabrieken en werkplaatsen niet van toepassing te doen zij nop bouwwerken. Evenzeer als onder de Veiligheidswet kunnen bouwwerken vallen onder de omschrijving v^an fabrieken en werkplaatsen. Dit zal het geval zijn indien de werkzaamheden ter plaatste van zoodanigen duur zijn, dat gezegd kan worden, dat zij er plegen te worden verricht. Wanneer de beveiligingsvoorschriften, die gesteld worden aan fabrieken en werkplaatsen, ook van toepassing zijn op bouwwerken, dan zal toch menig voorschrift daarop inderdaad geen toepassing kunnen vinden. Hoewel toch het Veiligheidsbesluit van toepassing is op bouwwerken, waar meer dan i o personen plegen te verblijven, zijn feitelijk slechts zeer enkele voorschriften van dat besluit daarop van toepassing; art. 19, onder 27 en 31, van het Veiligheidsbesluit bevat algemeene voorschriften met betrekking tot steigers met toebehooren en tot ladders. Slechts die

Art. 74. Het met betrekking

is

tot

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 158

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken