Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 100

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 100

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

go

Anders wat betreft den werkgever: een werkgever in den zin van het ontwerp veronderstelt een werkman in den zin van het ontwerp. De vraag, of het hoofd eener bepaalde onderneming de werkgever is van de personen in die onderneming werkzaam, kan niet in het algemeen bevestigend of ontkennend beantwoord worden. Voor zoover die personen ivcrklieden zijn, is hij hun werkgever. Zij die hetzij meer dan looo gulden verdienen en niet verzekeringsplichtig zijn gebleven krachtens het tweede lid van art. i, hetzij den leeftijd van i6 jaren nog niet bereikt hebben, zijn geen werklieden en te hunnen aanzien is hij dus geen werkgever. Een persoon kan echter werkman zijn zonder verzekeringsplichtig te wezen. Ook hij, die „in of krachtens deze wet uitgezonderd of van den verzekeringsplicht ontheven" is (eerste lid art. i), is ingevolge art. 5 werkman. Het Rijk is geen werkgever ten aanzien van den persoon, in een onderneming of in een inrichting van het Rijk werkzaam, wiens belooning meer dan 1000 gulden bedraagt, maar het is dit wel ten aanzien van hem, die een lagere belooning geniet, hoewel deze, indien hem door het Rijk pensioen verzekerd is, ingevolge het eerste lid van art. 6 evenmin verzekeringsplichtig is als de hooger bezoldigde. Hij, die niet uit eigen hoofde verzekerd, 40 jaren oud en dus niet verzekeringsplichtig is (art. 8), kan niettemin werkman zijn in den zin van het ontwerp, en de persoon, in wiens onderneming hij werkt, is dan zijn werkgever. Houdt dus de persoon, die voldoet aan de algemeene voorwaarden bij art. voor den verzekeringsplicht gesteld, niet op werkman te zijn in den zin van het ontwerp, omdat hij krachtens een bijzondere bepaling niet verzekeringsplichtig is, van den anderen kant gaat de hoedanigheid van werkman niet verloren zoolang de verzekeringsplicht ingevolge het tweede lid van art. i voortduurt. Hij, wiens loon tot 1100 giilden of hooger stijgt, blijft dus werkman, totdat hij verklaard heeft de verzekering als vervallen te beschouwen. Zal de ondernemer werkgever zijn, dan moet de werkman in, d. i. in dienst zijner onderneming werkzaam zijn de diamantslijper, die tegen betaling van molenhuur in een gebouw waar molens verhuurd worden ten behoeve van een derde tegen loon werkt, is in dat gebouw tegen loon in een onderneming werkzaam, maar is niet werkzaam in de onderneming van den molenverhuurder. Indien besloten wordt de invaliditeits- en ouderdomsverzekering te doen geschieden bij de Rijksverzekeringsbank, opgericht krachtens art. 13 der Ongevallenwet 1901, zal wijziging dier wet nooi

;

dig zijn. Het bestuur der Bank zal in dat geval vermoedelijk uit meer dan drie leden moeten bestaan, de samenstelling van den Raad van Toezicht zal gewijzigd moeten worden, de administratiekosten zullen door de Koningin gesplitst moeten worden; art. 93, tweede lid der Ongevallenwet 1901 en art. 23 ontwerp. Ook

andere bepalingen

der Ongevallenwet 1901 zullen dan vermoe-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 100

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken