Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 150

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 150

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

138 digd, doordat de tijd, waarvoor de overeenkomst is gesloten, verstreek. Na het verstrijken van den proeftijd moet echter de leerling niet geheel zonder toestemming van zijn vroegeren patroon bij een ander leerling kunnen worden. Ook in den proeftijd toch zal de leerling wellicht in de gelegenheid zijn geweest in de inrichting dingen te zien en te leeren kennen, waarvan de ge-

heimhouding voor den patroon van groot belang

is.

Eindigt de betrekking tusschen patroon en leerling vóórdat de tijd, waarvoor de leerovereenkomst werd gesloten, is verstreken, dan wordt onderscheiden tusschen 3 gevallen. Geeft de eerste patroon zijne toestemming tot het sluiten eener nieuwe overeenkomst dan kan deze onmiddellijk worden aangegaan. Geeft die patroon echter daartoe geen toestemming dan moet met sluiten van eene leerovereenkomst worden gewacht tot negen maanden zijn verloopen sedert het oogenblik, waarop de opleiding van den eersten patroon heeft opgehouden. Het derde geval betreft het overlijden van den vorigen patroon, het ophouden met de uitoefening van het bedrijf, waarin de leerling werd opgeleid, het verliezen der bevoegdheid om leerlingen te hebben.

50. Een der sterkste prikkels tot het deelachtig Artt. 48 worden van een deugdelijke vakopleiding is de wetenschap, dat de leerling, na zijne opleiding te hebben voltooid, zich den weg ontsloten ziet om in het bezit te geraken van een diploma, hetwelk alleen kan worden uitgereikt wanneer met gunstig gevolg een onderzoek naar de bekwaamheden van den leerling is ingesteld. Dit onderzoek zal plaats hebben door de commissie, al of niet ter zijde gestaan door deskundigen, die door de commissie worden aangewezen. Aan het onderzoek kan worden deelgenomen door leerlingen en door andere personen. Een leerling moet echter om tot het onderzoek te kunnen worden toegelaten ten minste 2/3 van zijn leertijd hebben voleind, ten einde te waarborgen, dat hij met kans van slagen aan het onderzoek deelneemt. Voor niet-leerlingen kan dergelijke termijn niet worden bepaald. Die personen zullen in den regel op meer gevorderden leeftijd in het bedrijf werkzaam zijn geweest dan leerlingen, omdat personen, zoolang zij het zeventiende jaar niet hebben voleind, slechts in het bedrijf werkzaam mogen zijn als leerling of na te hebben verkregen

het diploma.

HOOFDSTUK Van in

III.

arbeid, die door bepaalde personen niet

mag worden

verricht.

Art. Ó2. Het gevaar voor loodvergiftiging, waaraan de werklieden de keramische industrie en in emailleerinrichtingen blootstaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 150

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken