Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 529

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 529

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

:

585

en kan zulks ook niet door vereeniging van de ziekenkas met eene andere ziekenkas, dan kan met toestemming van den Minister van Handel de premie tot op 5 pet. worden verhoogd.

schadeloosstelling te verleenen

Geschillen. Geschillen betreffende schadeloosstellingen worden hoogste instantie beslist door het bij de statuten ingestelde scheidsgerecht van de ziekenkas. Alle overige geschillen worden in

door de Gewerbebehörde, resp. door de Ausgleichs-Kom-

beslist

mission van de Gewerbekorporation.

Luxemburg.

{Wet van Wie

31 Juli 1901).

zijn verzekeringsplichtig ? Verzekeringsplichtig zijn in het

algemeen

alle personen, die in de industrie of in den handel tegen loon werkzaam zijn (huisindustrieelen daaronder begrepen), voor zoover de werkzaamheid niet naar haren aard of vooruit bij de arbeidsovereenkomst beperkt is tot een duur van minder dan eene week. Niet verzekeringsplichtig zijn: a.

„Gehilfen" en leerlingen in apotheken

;

„Betriebsbeambte" opzichters en technici, wier verdiensten meer bedragen dan 10 fr. per dag of 3000 fr. per jaar; b.

beambten in dienst van een publiekrechtelijk lichaam of dienst bij de post, de telegraaf of de telephoon, die tegen een vast salaris zijn aangesteld of in geval van ziekte aanspraak hebben op doorbetaling van het loon gedurende ten minste 1 3 weken. c.

in

Bij

een bijzonder Regeeringsbesluit kunnen van den verzeke-

ringsplicht worden uitgezonderd handelsbeambten, handelsleerlingen, „Betriebsbeambte", opzichters en technici, in dienst van particulieren of vereenigingen, voor zoover die werklieden in geval van ziekte gedurende ten minste 1 3 weken aanspraak hebben op voortbetaling van het loon of op eene schadeloosstelling als in de wet bepaald en het voldoende vaststaat dat de werkgever zijne contractueele verplichting zal nakomen.

De ziekenkassen welke de verzekering uitoefenen. De verplichte ziekteverzekering wordt door 3 verschillende soorten van kassen uitgeoefend a. door de erkende ziekenkassen tot onderlinge verzekering, welke ten minste de in de wet bepaalde uitkeeringen verleenen; b. door de Betriebs-Krankenkassen, komstig de bepalingen der wet zijn ;

c.

door de Bezirks-Krankenkassen.

wier

statuten overeen-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 529

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken