Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 411

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 411

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

399 Art. 156. Nu het in goeden staat van onderhoud verkeeren alleen wordt gevorderd voor gereedschap dat gevaar kan veroorzaken, rijst de vraag, naar welken maatstaf het al of niet bestaan zal zijn te beoordeelen. Ook het meest eenvoudige stuk gereedschap toch kan onder zekere omstandigheden gevaar veroorzaken. Sommige leden zouden er de voorkeur aan geven, den eisch van goeden staat van onderhoud tot alle gereedschap uit

van gevaar

te breiden.

Art. 166. De vraag werd gesteld, of niet de eisch, dat alle stoomketels worden afgekoppeld, wanneer één daarvan wordt schoongemaakt, te ver gaat.

Art. 167. Men meende, dat het noodig is voor te schrijven, dat het peilglas en de manometer, behalve voldoende beHcht, ook voldoende beschermd moeten zijn; dit ter beveiliging van den machinist, die anders, wanneer genoemde toestellen springen, de

stukken

in het gelaat

zou kunnen krijgen.

sommige leden werd

betwijfeld, of de bepalingde practijk aan het doel zal beantwoorden. Het moge waar zijn, dat niet voor alle gevallen in de wet kan worden aangegeven, welke eischen aan de ruw- en distilleerketels moeten worden gesteld, door alles aan den bevoegden ambtenaar over te laten en aan den anderen kant diens bevoegdheid te beperken tot de gevallen waarin bedoelde toestellen gevaar zouden kunnen opleveren, scheen noch de veiligheid der arbeiders, noch eene billijke behandeling van de patroons genoegzaam verzekerd. Zal b.v. de bevoegde ambtenaar aan de gestelde bepaling het recht kunnen ontleenen om alle ruwketels welke niet van een dubbelen bodem zijn voorzien af te keuren? Men betwijfelde dit. Voorts scheen het niet zeker, of de bewoordingen van het artikel den ambtenaar wel zullen toestaan ook voorschriften te geven ten aanzien van den helm, waardoor de damp uit den ketel naar de koelslang wordt geleid, alsmede met betrekking tot het vastzetten van den helm, en dergelijke. Enkele leden gaven in overweging het toezicht op de ruw en distilleerketels op te dragen aan afzonderlijke deskundigen.

Art. 169. Door

van

dit

artikel

in

Art. 171. Het „voldoen aan den eisch van goed en veilig werk" scheen een eenigszins vaag begrip. Men zou er de voorkeur aan geven, dat de eischen, waaraan een steiger moet voldoen, nauwkeuriger werden omschreven, en meende, dat de in sommige buitenlandsche wetten voorkomende bepalingen met betrekking tot dit onderwerp genoegzaam aantoonen, dat eene regeling in meerdere bijzonderheden niet tot de onmogelijkheden behoort. Gevraagd werd, of hier, nu de bouwsteigers ingevolge het bepaalde bij art. 74 tot zeer veler leedwezen zijn uitgesloten, alleen los- en laadsteigers zijn bedoeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 411

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken