Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 269

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 269

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

259

vangt de bijdragen en betaalt de renten uit en is bevoegd op andere plaatsen bijkantoren te houden. Voor de spaarbank moeten de bijdragen ten minste i fr. bedragen en mogen het bedrag van 3000 fr. per hoofd niet te boven gaan. Bij de ouderdomsrentekas kan ieder iSjarige zich het recht op een lijfrente verzekeren. Bij invaliditeit, vóór het tijdstip waarop de ouderdomsrente kan ingaan, kan de verzekerde dadelijk in het genot zijner rente treden, mits de invaliditeit het gevolg is geweest van een bedrijfsongeval. De wet van 10 Mei 1900, betreffende de ouderdomspensioenen, heeft ten doel jaarlijksche aanmoedigingspremiën in den vorm van een staatsbijdrage te geven aan hen die bij de Caisse générale de retraite zijn verzekerd. Uitgesloten van deze voordeelen door den Staat verleend, zijn zij die een bepaald bedrag in de Rijksbelasting betalen. Om van de voordeelen van deze aanmoedigingspremiën te genieten, moet de verzekerde Belg zijn of ten minste 10 jaren België gewoond hebben, zijn 16de levensjaar voleindigd hebben, een renteboekje bij de Caisse générale hebben en gedurende een jaar bijgedragen hebben aan de Caisse. De verzekerde heeft recht op een zoodanig bedrag aan premiën, totdat het totaal van de op zijn renteboekje ingeschreven premiën voldoende zijn om een jaarlijksche lijfrente van 360 fr. op te leveren. Volgens deze wet van igoo gaat de rente op haar vroegst in op het 55 ste jaar. in

Het kanton Neuenburg heeft sinds den 29sten Zwitserland. Maart 1896 eene wet „instituant une Caisse cantonale d'assurance populaire". De kantonkas is bestemd, met medewerking van het kanton, de verzekeringen uit te voeren, welke haar bij de wet of anderszins worden opgedragen. De kas wordt, onder toezicht van het kanton, door de verzekerden beheerd. Zij verzekert in drieërlei vorm verzekering bij den dood, waarbij aan de erfgenamen van den gestorven verzekerde een kapitaal wordt uitge:

keerd; ouderdomsverzekering", waarbij de verzekerde bij zijn voleindigde 60ste levensjaar een lijfrente krijgt en de gemengde verzekering, waar bij vroegtijdig overlijden (vóór het 60ste jaar) de erfgenamen van den verzekerde recht op het verzekerde kapitaal hebben of de verzekerde bij het voleindigen van zijn 60ste levensjaar eene lijfrente ontvangt. Alle personen die ten minste 18 jaar zijn en in het kanton wonen, hebben het recht zich bij de kas te verzekeren zonder dat de premie naar den gezondheidstoestand wordt vastgesteld. Voor personen die niet normaal gezond zijn, is echter een wachttijd

van

drie jaren vastgesteld.

Het kanton draagt de kosten der betreffende

het

administratie, de uitgaven geneeskundige onderzoek van den verzekerde,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 269

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken