Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 50

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

2 minuten leestijd

312

Voor de toepassing van het vorige werklieden artikel

lid

worden tevens onder lid van

de personen, bedoeld in het derde

verstaan

120.

aantal leden wordt voor iedere commissie door Onzen Minister bepaald. De voorzitter wordt door Ons benoemd, geschorst en ontslagen de overige leden worden benoemd, geschorst en ontslagen, indien de commissie zal werken voor slechts eene gemeente, door den gemeenteraad, en indien zij zal werken voor

Het

;

meer dan eene gemeente, door de Gedeputeerde Staten. Aan eene plaatselijke commissie kan door Ons een secretaris worden toegevoegd, zoo noodig op eene door Ons te bepalen bezoldiging. De in het derde lid bedoelde komen ten laste van den Staat.

schadeloosstelling

en

kosten

Artikel 133.

De artikelen toepassing.

82,

83 en 84 der Ongevallenwet 1901 zijn van

HOOFDSTUK Van den

X.

invloed van de verzekering op het burgerlijk RECHT. Artikel 131.

De burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den werkgever voor de geldelijke schade, welke het gevolg is van een bedrijfs^ ongeval een werkman overkomen, vervalt behoudens het bepaalde in het tweede lid en in het volgende artikel, alsmede behoudens voor zoover zij betrekking heeft op schade door het ongeval aan de goederen van den getroffene veroorzaakt. Overkomt een bedrijfsongeval aan een werkman, die als loon van zijn werkgever meer dan vier gulden per dag ontvangt, zoo blijft de verantwoordelijkheid van den werkgever bestaan, doch wordt door den rechter bij de vaststelling der schadevergoeding rekening gehouden met hetgeen krachtens deze wet genoten wordt. Voor de berekening van de hoegrootheid van het loon, dat de werkman per dag van zijn werkgever ontvangt, komen de Zondagen en de algemeen erkende Christelijke feestdagen niet in

aanmerking. Artikel 135.

De artikelen 88 en 89 der Ongevallenwet 1901 zijn van toepassing, met deze uitzondering evenwel, dat in het eerste hd van artikel 88 voor „in verband met de uitoefening van het bedrijf een ongeval" wordt gelezen: „een bedrijfsongeval". :

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken