Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 22

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

12

vastgesteld loon aan den wettelijken vertegenwoordiger voldaan, zich tegen de voldoening aan den minderjarige

wanneer deze

schriftelijk verzet.

Voldoening aan derden, anders dan overeenkomstig de bepalingen van dit en van het volgende artikel, is nietig. Artikel 1638^. Beslag onder den werkgever op het door dezen aan den arbeider verschuldigde loon is niet verder geldig dan tot een vijfde gedeelte van het in geld vastgestelde loon, indien hetzelve bij het kwartaal of bij korteren tijd is vastgesteld, en niet verder dan tot een vierde, indien hetzelve bij langeren tijd is vastgesteld. Deze beperkingen gelden niet, indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak heeft. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de arbeider eenig recht op zijn loon aan eenen derde toekent, zoover geldig als een beslag op zijn loon geldig is slechts in zoude zijn. Volmacht tot invordering van het loon, onder welken vorm of welke benaming ook door den arbeider verleend, is steeds herroepelijk.

Elk beding,

strijdig

met de bepalingen van

dit artikel, is nietig.

Artikel 1638//. De voldoening van het loon, voor zoover het in Nederlandsch geld is vastgesteld, geschiedt in wettig betaalmiddel van het Rijk of in bankbiljetten der Nederlandsche bank; van het loon, voor zoover het in geld van een vreemd Rijk is vastgesteld, ter keuze des arbeiders hetzij in geld van dat Rijk of in bankbiljetten aldaar gangbaar, hetzij in Nederlandsch wettig betaalmiddel of in bankbiljetten der Nederlandsche bank tot een gelijk bedrag, berekend naar den koers van dag en plaats der betaling, of, indien aldaar geen koers bestaat, volgens dien der naastbij gelegen handelsplaats, waar een koers bestaat. Alles behoudens de wettelijke bepalingen op het in betaling geven van vreemde munten. Artikel in de

16382'.

het

vastgesteld,

in

De

artikel

geschiedt

voldoening 16377',

l

van »

het

loon,

voor

zoover

genoemde bestanddeelen

is

de overeenkomst

is

volgens hetgeen

bij

bedongen. Artikel 1638/. Voldoening van het loon, anders dan bij de voorgaande twee artikelen is bepaald, is nietig, al mocht de betaling hebben plaats gehad met goedvinden des arbeiders. Deze behoudt het recht, van den werkgever het bedongen loon of het nog niet voldane gedeelte daarvan te vorderen.

Artikel 1638^. Indien de plaats der voldoening van het loon overeenkomst of reglement is bepaald, geschiedt de vol-

niet bij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken