Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 262

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 262

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

3i8 tak van des werkgevers onderneming, waaraan de arbeider verbonden is werd eenige andere term gebezigd, waarmede des werkgevers zaak in haar geheel aangeduid werd, het zou, naar de meening des ondergeteekenden, te vreezen staan, dat het loon, tegen de bedoeling des wetgevers is, werd vastgesteld in voortbrengselen eener industrie, waaraan de arbeider geheel vreemd is, alleen omdat die industrie in dezelfde zaak werd gedreven. Met het oog op de onbepaaldheid der grenslijn tusschen eerste en verdere levensbehoeften, heeft de ondergeteekende aanvankelijk gemeend, ter voorkoming van nog meer quaestiën, die op zichzelve reeds niet volkomen scherp begrensde uitdrukking „levensbehoeften" niet onbestemder te mogen maken door bijvoeging van eene qualificatie. Zwichtend voor den in het Voorloopig Verslag geoefenden aandrang neemt hij thans de qualificatie op. Tegen de vervanging van „sterken drank" door de uitdrukking „alcoholhoudende drank" bestaat geen bezwaar.

bepaalde

;

Ook de ondergeteekende ziet niet in, op welken grond de woordenkeus van deze bepaling zooveel mogelijk gelijk zoude moeten zijn aan die van het voorschrift van art. 1638 r, 5 .

Art. 1637 k. Bij dit artikel is niet uitsluitend gedacht aan het geval, bedoeld bij artikel 1637 o {nieuw 1637^,) tweede lid; de bepaling: „zoodanig loon, als bij wet of verordening mocht zijn aangewezen" kan toepassing vinden steeds wanneer eene wet of verordening ten aanzien van eene bepaalde soort van handwerk of bedrijf voor zekere groepen van arbeiders een loon vaststelt, met eerbiediging van de bevoegdheid van partijen om bij overeenkomst een ander loon te bepalen. Men denke aan het ook in de afdeelingen besproken geval, dat aan concessionarissen of aan aannemers van openbare werken in eene algemeene of plaatselijke verordening de verplichting werd opgelegd aan hunne arbeiders een bepaald minimum loon uit te keeren. Is in een zoodanig geval het ter plaatse gebruikelijk loon hooger dan dit minimum, dan zal vermoedelijk wel het hoogere loon bij overeenkomst of reglement vastgesteld worden en dus de bepaling omtrent het minimumloon buiten toepassing blijven. Is echter noch bij overeenkomst noch bij reglement een bepaald loon vastgesteld, dan zou, naar den ondergeteekende als zeker toeschijnt, het minimum loon der verordening uitbetaald moeten worden, vermits eerst bij gebreke van wet of verordening het plaatselijk gebruik tot richtsnoer bij de loonsbepaling kan strekken. De gebezigde redactie schijnt verduidelijking niet te behoeven. Art. 1637/. Ingevolge de gemaakte opmerking zijn de woorden „geheel of gedeeltelijk" te bestemder plaatse in het artikel ingelascht. In verband met deze wijziging schijnt het wenschelijk te bepalen, dat het loon, waarop aanspraak wordt gegeven, strekt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 262

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken