Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 165

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

155

Ongevallenrente wordt evenals invaliditeitsrente Artt. 41 44. toegekend ingeval van ongeschiktheid tot werken. Zij verschilt van de invaliditeitsrente hoofdzakelijk hierin, dat deze alleen bij een hooge mate van ongeschiktheid, de ongevallenrente bij eiken graad van ongeschiktheid wordt toegekend en dat het voor de aanspraak op invaliditeitsrente, behoudens het bepaalde bij de artt. 37 en 38, onverschillig is welke de oorzaak is der ongeschiktheid, terwdjl ongevallenrente alleen dan wordt toegekend, indien de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van een bedrijfsongeval in een verzekeringsplichtig bedrijf. De ouderdomsrente is in het wezen der zaak niet anders dan een soort invaliditeitsrente voor de aanspraak op ouderdomsrente behoeft echter de vermindering der geschiktheid tot werken niet te worden aangetoond. Het bereiken van den leeftijd van 70 jaren levert een wettelijk vermoeden op, dat de geschiktheid tot werken voor een gedeelte verloren is het verlies behoeft echter niet van dien aard te zijn, dat de verzekerde niet meer in staat is door arbeid in zijn onderhoud te voorzien (i). De leeftijd van 70 jaren geeft daarom op zich zelf geen aanspraak op rente. Heeft de verzekerde den ouderdoms wachttijd vervuld, dan wordt hem een rente toegekend, omdat hij geacht wordt de geschiktheid tot werken gedeeltelijk te hebben verloren heeft de verzekerde dien wachttijd niet vervuld, dan kan hem geen rente worden toegekend, tenzij hij aantoont niet langer in staat te zijn door arbeid in zijn onderhoud te voorzien en hij den invaliditeitswachttijd ;

;

;

vervuld heeft. Ongevallen-, invaliditeits- en ouderdomsrente worden dus alle drie toegekend wegens het verlies, geheel of gedeeltelijk van de geschiktheid tot werken. Cumulatie van ouderdoms- en invaliditeitsrente is uitgesloten. Den verzekerde, die bij het bereiken van den leeftijd van 70 jaren niet reeds invalide in den zin van het ontwerp is, wordt de volle rente toegekend, mits de ouderdomswachttijd vervuld is, omdat hij op grond van zijn leeftijd geacht wordt gedeeltelijk invalide te zijn; hij kan dus later niet, behalve op ouderdomsrente, op invaliditeitsrente aanspraak maken. Evenmin zou den verzekerde, wien vóór het bereiken van den leeftijd van 70 jaren invaliditeitsrente was toegekend, later ook ouderdomsrente kun-

nen worden verleend.

De

verzekerde, die in het genot van een der beide renten is, echter bevoegd de verzekering voort te zetten. In beginsel ware het wellicht juister geen voortzetting der verzekering toe te laten, zoodra de verzekerde invaliditeits- of ouderdomsrente trekt, maar practisch verdient dit geen aanbeveling. De regeling van het ontwerp geeft den verzekerde, wien invaliditeits- of

is

ouderdomsrente (i)

Zie § 2 der

is

toegekend, de gelegenheid aanspraak op een

Algemeene beschouwingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 165

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken