Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 149

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 149

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

139

geweest, kan hem dus in dat geval geen rente worden toegekend. Dat hem alleen over den verdereji duur der invaliditeit rente wordt toegekend, volgt uit de redactie van het artikel. Zooals in de toelichting van art. 9, tweede en derde lid is gezegd, kan een werkman invalide zijn, zonder dat zijn arbeidskracht verminderd is; uit de omstandigheid, dat er invaliditeit bestaat, volgt dus niet noodwendig dat de arbeidskracht geheel of gedeeltelijk „verloren" is. Art. 27 handelt echter over verzekerden en vermits door de toelating van een werkman om zich te verzekeren formeel vaststaat, dat hij bij het toetreden tot de verzekering niet invalide is (i), kan hij geen aanspraak op invaliditeitsrente verkrijgen, indien hij niet, zooals litt. a zegt, zijn arbeidskracht geheel of gedeeltelijk verloren heeft. Wat den kleinen ondernemer betreft, ook deze wordt niet verzekerd, indien hij invalide is: zie de toelichting van art. 12. Litt. b vordert dat de verzekerde een half jaar achtereen buiten staat is geweest de in art. 9 bedoelde hoeveelheid werk te verrichten. Uit de omstandigheid, dat hij gedurende dien tijd herhaaldelijk of zelfs geregeld aan het werk is geweest, zou niet noodwendig volgen dat hij geen aanspraak op rente had onderzocht behoort te worden, hoeveel hij in dien tijd verdiende en verdienen kon. Maar ook indien een verzekerde nu en dan, een enkelen dag, met groote inspanning er in slagen zou zooveel te werken, dat hij zijn vroeger loon verdiende, ligt het niet in de bedoeling van litt. b van art. 27 op dien grond een verzoek om Een dergelijke toepassing zou niet alleen rente af te wijzen. onbiUijk wezen tegenover verzekerden, die vruchteloos getracht hadden zelven in hun onderhoud te voorzien, maar zou op den duur ook het fonds benadeelen; zij zou de verzekerden er van terughouden pogingen te doen om hun vroeger werk te hervatten, indien zij niet zeker waren het te kunnen volhouden. Daarentegen zal geen rente mogen worden toegekend aan den verzekerde, die nu eens wel, dan weder niet in staat is te werken. Zoolang er vooruitzicht bestaat op herstel, zou geen aanspraak op rente worden verkregen, als een verzekerde gedurende een of meer jaren maandelijks niet meer dan één week in staat was te werken. Valt de verzekerde ook onder de verplichte verzekering tegen ziekte, dan zal die verzekering hem te gemoet moeten komen binnen de grenzen bij de Ziekteverzekeringswet gesteld, zoolang hij geen aanspraak op invaliditeitsrente kan doen gelden. Ingevolge § 30 der wet van 1899 wordt de verzekerde, die ten gevolge van ziekte tijdelijk niet werken kan, beschouwd over zekeren tijd de premie te hebben betaald. Een dergelijke bepaling is niet in het ontwerp opgenomen, omdat de taak der met de uitvoering der wet belaste ambtenaren of commissies zeer ver:

(i)

Zie

ontwerp.

art.

138

litt.

h.

no.

i

en de toelichting van

art.

9,

eerste lid,

van het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 149

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken