Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 187

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 187

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

1

177

den wachttijd vervuld zoude hebben, ware de verzekering niet vervallen. Men staat dus voor de keuze: óf geen restitutie, en dan zal de verzekerde, in bedoeld geval verkeerende, in den regel vruchteloos hebben gestort, óf restitutie, en dan verliest de verzekerde de, wel is waar geringe, kans om later een rente te krijgen. Ondergeteekenden wenschen daarom den verplicht verzekerde, bij wijze van gunst, onder zekere voorwaarden recht te geven op een rente, waarop zijn stortingen hem geen aanspraak geven. Daartoe strekken art. 57 en vlg. Het betreft hier uitsluitend den ingevolge art. i uit eigen hoofde verzekerde; voor de •weduwenroxiX.^ behoeft geen wachttijd te worden vervuld.

Art. 57.

De

valt

niet

kleine ondernemer, die zich vrijwillig verzekerd onder het artikel, ook niet indien hij naderhand verzekeringsplichtig is geworden hij is niet verzekerd ingevolge I dezer wet. De bepaling is van toepassing alleen in het art. geval, voorzien bij litt. a van art. 27. De verzekerde behoort, indien hij den wachttijd niet heeft vervuld, geen recht op rente te hebben, zoolang er vooruitzicht bestaat op geheel of gedeelheeft,

:

der verloren arbeidskracht. het artikel van toepassing, indien aan de verzekerde weduwenrente of, in het overgangstijdperk, krachtens art. 1 1 een rente is toegekend. De rente behoeft niet ttithetaald te worden. Wordt zij niet uitbetaald bijv. op grond van art. 113 j". art. 63, dan is zij niettemin toegekend is zij echter opgehouden (art. 54) of ingetrokken (art. 55 f. art. 69), dan is de rente niet langer toegekend. De invaliditeit moet zijn ingetreden, voordat de verzekerde den wachttijd kon vervullen. Of de verzekerde den wachttijd had kunnen vervullen, is een feitelijke vraag, die door de Koningin beslist wordt (art. 60). Uit de omstandigheid, dat de invaliditeit ingetreden is 150 weken na den ingang der verzekering, behoeft niet te volgen, dat de verzekerde vóór het intreden der invaliditeit 150 premiën had kunnen betalen; de verzekerde kan geheel onbemiddeld zijn en gedurende eenigen tijd geen werk hebben gehad. De storting kan ook, buiten schuld van den werkman, verzuimd zijn door den werkgever; kan het verschuldigde niet op den werkgever verhaald worden (art. 85), dan zal niettemin een rente behooren te worden toegekend. Is echter de wachttijd niet vervuld ten gevolge van verzuim van den verzekerde, dan zal geen rente worden toegekend de bedoeling is den ongelukkige, niet den nalatige te hulp te komen. Is de invaliditeit ingetreden, voordat de wachttijd bij geregelde betaling wekelijks van een premie vervuld had kunnen zijn, dan is aan het sub i*'. gestelde vereischte voldaan, ook indien de verzekerde hoewel daartoe in staat niet geregeld gestort had. De verzekerde, die bijv. een jaar na den ingang der verzekering telijk herstel

Evenmin

is

;

;

I.

12

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 187

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken