Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 97

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 97

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel II.

2 minuten leestijd

87

tegenover wijzigingen, aangebracht in het reglement, hij de arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, of wel tegenover een nieuw reglement, ingevoerd door den werkgever die bij den aanvang der dienstbetrekking geen reglement in zijn bedrijf kende. Wanneer men zich eenmaal, gelijk dit ontwerp, in overeenstemming met het ontwerp-DRUCKER, op het standpunt plaatst, dat het reglement, aan de gestelde eischen beantwoordende, eene contractueele natuur bezit, schijnt het voorschrift, dat wijzigingen eerst na zekeren tijd in werking kunnen treden, een pover surrogaat voor wat eene logische uitwerking der eenmaal aanvaarde opvatting aangeeft. Niet alleen voorts, dat hier aan het stellen van een termijn eene belangrijke mate van willekeur kleeft, doch er kunnen zich gevallen voordoen, waarin het belang eener spoedige reglementswijziging niet kan worden ontkend. Althans schijnt het geene goede politiek de mogelijkheid eener spoedige wijziging eens en voor altijd af te snijden. Het ontwerp aanvaardt de consequentiën zijner leer ten volle: evenmin als in de afzonderlijke overeenkomst met den arbeider gesloten, mag de werkgever zonder diens goedvinden wijziging brengen in het reglement. De bepalingen van art. 1637/ gelden onder alle omstandigheden, waarin de werkgever zich op eenige reglementsbepaling zoude kunnen beroepen. Verklaart nu de arbeider zich met het gewijzigde, of casu quo met het nieuw ingevoerde reglement te vereenigen, het reglement zal in dien vorm van kracht kunnen zijn zoodra aan de voorschriften van art. 1637/, i. en 2 ., zal zijn voldaan. Kan de arbeider zich met het gewijzigde of het nieuw ingevoerde reglement echter niet vereenigen, dan zal hij nimmer aan de bepalingen ervan onderworpen zijn. Het behoeft intusschen geene nadere verklaring, dat een bedrijf, waarin zekere reglementsbepalingen, anders dan krachtens eigen voorschrift, voor sommige arbeiders niet, voor anderen wèl van toepassing zouden zijn, alras in een staat van hopelooze anarchie zou gaan verkeeren dat zulk een bedrijf aan de willekeur der arbeiders zoude zijn overgeleverd en in onze tijden van scherpe concurrentie op ieder gebied, onvermijdelijk tot ondergang zoude zijn gedoemd. Daarom zal de arbeider, die zich met de nieuwe arbeidsvoorwaarden niet kan vereenigen, den dienst moeten verlaten; waar de belangen der zaak in strijd komen met die des arbeiders, zullen de laatstgenoemde moeten wijken. De weigering des arbeiders om zich met het nieuwe of het gewijzigde reglement te vereenigen, wordt mitsdien praesumptio juris et de jure aangemerkt als eene opzegging van de dienstbetrekking tegen den dag, waarop de wijziging der arbeidsvoorwaarden werkelijkheid zal worden. Het woord „uiterlijk" heeft de strekking om duidelijk te maken, dat de arbeider met gebruikmaking van den gewonen opzeggingstermijn casu quo den dienst ook vroeger zal kunnen verlaten. zal

staan

waaronder

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 97

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken