Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 170

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 170

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

i6o

de meening van de ondergeteekenden niet voldoende rekening met de billijke aanspraken der hooger bezoldigde werklieden, terwijl zij ook dit nadeel heeft, dat de werklieden in de lagere klassen in vele gevallen een hooger bedrag aan rente zullen trekken dan het loon dat zij verdienden. Hoe men intusschen de zaak ook regele, altijd zullen er gevallen voorkomen waarin een regeling in anderen zin beter voldaan zou hebben.

De

in

art.

42

voorgestelde regeling zal echter in het

algemeen goed werken. Door cumulatie in geen geval behoudens de na te melden uitzondering onbeperkt toe te laten maar haar daarentegen ook nooit geheel uit te sluiten, wordt de

tegenover allen zooveel mogelijk betracht. Bedraagt hetzij de invaliditeits- of ouderdomsrente, hetzij de ongevallenrente minder dan 100 gulden per jaar, dan wordt ingehouden niet de helft van die rente maar het bedrag, waarmede deze de som van 50 gulden overtreft. Bedraagt een der beide renten 50 gulden of minder per jaar, dan worden beide renten tot het volle bedrag uitgekeerd bij een zoo laag bedrag van een der beide renten kan onbeperkte cumulatie zonder bezwaar worden toebillijkheid

;

gelaten.

Het

artikel spreekt van invaliditeits- of ouderdomsr<?;//e' het 36 bedoelde bedrag wordt dus ten volle uitgekeerd. Het treedt in de plaats eener rente van minder dan 26 gulden per jaar en zou dus reeds op dien grond niet aan korting behooren te ;

in art.

worden onderworpen.

Een rente als bedoeld in art. 21 of in art. 24 litt. der Ong-evallenwet 1901 moet toegekend of voorloopig toegekend zijn de tijdelijke uitkeering, bedoeld in art. 20 der Ongevallenwet 1901. valt niet onder het artikel. Cumulatie van die uitkeering met invaliditeits- of ouderdomsrente wordt niet beperkt: het belang der zaak is niet evenredig aan den omslag en de moeite, die het gevolg zouden zijn van een regeling in anderen zin. De trekker der ongevallenrente behoeft niet de getroffene te zijn; het artikel is ook van toepassing op de weduwe van den getroffene. De overige in art. 24 der Ongevallenwet 1901 genoemde personen vallen niet onder art. 42. De personen onder litt. c, d en f van bedoeld art. 24 genoemd trekken de ongevallenrente niet na hun i6de jaar (art. 26 Ongevallenwet 1901) en samenloop met invaliditeits- of ouderdomsrente is dus niet mogelijk. De onder litt. b, e en g genoemden krijgen niet meer dan noodig is voor hun levensonderhoud. Wordt de ongevallenrente hun toegekend na de invaliditeits- of ouderdomsrente, dan zou, indien een deel van laatstgenoemde rente werd ingehouden, één van beiden plaats hebben. Of de ongevallenrente zou moeten worden verhoogd met het bedrag, dat ingehouden werd op de invahditeits- of ouderdomsrente, waardoor hetzij het ongevallenfonds zou worden bezwaard ten bate van het invaliditeits- en rt;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 170

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken