Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 241

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 241

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

3 minuten leestijd

.

231

Art. 112. Het bedrag der rente, krachtens een der voorgaande twee artikelen toegekend, is gelijk aan het bedrag der rente, bedoeld in het eerste lid van art. 53. Het tweede lid regelt het geval, dat beide echtgenooten een rente krachtens art. iio of art. iii hebben: de rente wordt dan met \'4 verminderd. Heeft een der echtgenooten een rente krachtens hoofdstuk VI, de andere echtg-enoot een rente krachtens art. iio of art, iii, dan wordt aan laatstgenoemde toegekend 104 gulden. Het geval, dat een der echtgenooten een rente heeft krachtens hoofdstuk VII, kan zich niet voordoen art. 54. Trouwt een weduwe, in het genot van weduwenrente, met een man, die een rente heeft krachtens art. 1 1 o of art. 1 1 1 dan ontvangt zij de in art. 54, tweede lid bedoelde afkoopsom. Voor een bepaling in den geest van art. 42, derde lid bestaat geen reden, omdat de renten alleen verminderd worden, indien beide echtgenooten een rente hebben krachtens de artt. 1 1 o en 1 1 1 Waar beide echtgenooten recht op eene rente hebben krachtens art. 1 1 o of art. 1 1 1 wordt evenmin als in art. 6 2 onderscheiden of zij al dan niet van tafel en bed gescheiden zijn. Er zou wel iets voor te zeggen zijn aan van tafel en bed gescheiden echtgenooten ieder 104 gulden toe te kennen, maar dan zou moeten bepaald worden, dat ingeval van verzoening der echtgenooten de rente verminderd werd. Het laatste is niet wenschelijk. Maar dan blijft er niet anders over dan om aan van tafel en bed gescheiden echtgenooten de verminderde rente toe te kennen. Het derde lid bepaalt in welke gevallen de rente van 7 8 gulden verhoogd wordt tot 104 gulden. Echtscheiding levert geen grond op tot verhooging van de renten der gescheiden echtgenooten. Overlijdt een der gescheiden echtgenooten, dan zal de rente van den verblijvenden echtgenoot verhoogd worden. Wordt de rente aan een der gescheiden echtgenooten over eenigen tijd niet uitgekeerd op grond van art. 113 j". art. 63, dan zal over dien tijd de rente van den anderen echtgenoot verhoogd worden. Dit behoort te geschieden, omdat echtscheiding aan echtgenooten, aan wie vóór de echtscheiding de renten werden toegekend, financieel evenmin nadeel als voordeel moet veroorzaken. Wordt krachtens art. iio of art. iii na echtscheiding aan de gewezen echtgenooten of aan een hunner een rente toegekend,. dan is het tweede lid van art. 1 1 2 niet van toepassing. :

,

,

Art. 113. Art. 62 is van toepassing, zoodat de rente van iio of art. 11 1 niet of slechts voor een gedeelte wordt uitgekeerd, indien de betrokkene een inkomen heeft als bedoeld in art. 62. Hij, die een rente krijgt krachtens art. iii, heeft wel gestort, maar zijn stortingen zouden hem geen aanspraak op rente geven in het rentestelsel van het ontwerp. Het overblijvende gedeelte der rente wordt naar boven afgerond tot een veelvoud art.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 241

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken