Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 244

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 244

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I.

2 minuten leestijd

234

Wordt de zaak

in dier voege geregeld, dan heeft de werkman bedoelde geval de keus of de verzekering ingaat op i April of op een vroegeren dag, mits niet vóór i Januari. Gaat de verzekering in vóór i April, dan betaalt de werkman zelf na de uitreiking der kaart de volle premie over de weken vóór i April verstreken. Het recht om de helft der premie over die weken op den werkgever te verhalen, behoort den werkman niet te worden gegeven, omdat ook dit tot moeilijkheden en verschillen aanleiding zou geven en de deur open zou zetten voor knoeierijen de losse werkman zou de helft in dezelfde premie van twee werkgevers kunnen vorderen. Schikt het den werkman niet de premie over weken vóór i April te betalen of stelt hij April ingaat, dan er geen prijs op, dat de verzekering vóór zal de verzekering niet vóór laatstbedoelden dag ingaan. Naar de meening van ondergeteekenden is de bepaling van het tweede lid onmisbaar, wil men de moeilijkheden aan de invoering der verzekering verbonden niet aanmerkelijk verzwaren. in het

;

i

Art. 115. Zie art. 92 en volg. „betrekking hebbende op werkgevers"

den werkgever niet

te

noemen

(art.

1

1

:

de bepaling behoeft

8).

Artt. 116 en 120. Tot het stellen van een strafbepaling behoort niet te worden overgegaan, indien het doel door een ander middel is te bereiken. Het strafbaar stellen van het niet betalen der premie is dan ook alleen voorgesteld, omdat op geen andere wijze de verzekeringsdwang gehandhaafd en het doel der wet bereikt kan worden. Het eenige middel om tot betaling te dwingen, dat bij gebreke aan een strafbepaling aangewend kan worden, is de invordering der verschuldigde premiën door het uitvaardigen en het ten uitvoerleggen van een dwangbevel, hetgeen in elk geval te verkiezen is boven een dagvaarding voor den burgerlijken rechter. Waar het in de meeste gevallen om geringe bedragen gaat, zal

de Bank echter geen dwangbevel uitvaardigen, indien er ook maar eenig gevaar bestaat, dat het verschuldigde met de kosten niet verhaald zou worden op den schuldenaar. De Bank mag niet riskeeren misschien 30 gulden kosten te maken om enkele kwartjes te innen. Tegenover den werkman geeft art. 85 trouwens niet de bevoegdheid om de premie bij dwangbevel te innen. Maar al werd de bevoegdheid gegeven, het middel zou hoogst zelden tegen den werkman met goed gevolg kunnen worden aangewend en, in de enkele gevallen, waarin dit zou kunnen geschieden, zou door de executie van den inboedel van den werkman diens gezin meer dan hij zelf worden gestraft. Een vergelijking met belastingen gaat niet op. Luttele bedragen, zooals het bedrag der premie over of 2 weken, zijn daar uitzondering en niettemin worden jaarlijks een groot aantal i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 244

Bekijk de hele uitgave van Sunday 1 January 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken