Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 378

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 378

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel III.

2 minuten leestijd

366

op het oog heeft en dus „bepaalde categorieën van personen" bedoeld zijn. Enkele leden meenden nochtans, dat het gebruik van de woorden „bepaalde personen" wel te verdedigen is. Het geldt hier toch niet alleen de bescherming van bepaalde groepen, als jongens, meisjes en vrouwen wel degelijk zal men hier ook rekening houden met de eigenschappen en omstandigheden van het individu, gelijk o.a. blijkt uit de volgende zinsnede uit de Memorie van Toelichting: „Verder kunnen, gelet op de gevoeligheden van de werklieden voor den invloed van het gif, door een geregeld geneeskundig onderzoek de gevoelige naturen verwijderd worden gehouden van den omgang met lood en loodverbindingen." Sommige leden waren van oordeel, dat het omgaan met stoffen, welke de hierbedoelde loodverbindingen bevatten, ook voor mannen onvoorwaardelijk moet kunnen worden verboden. Die loodverbindingen zijn schadelijk voor het menschelijk lichaam en alle arbeiders zonder onderscheid moeten daartegen beveiligd worden. Werd aan dezen wensch gevolg gegeven, dan zou evenwel de bepaling in dit hoofdstuk niet op hare plaats zijn. Anderen wezen er op, dat in het ontwerp het gevaar van loodvergiftiging, ook voor andere dan jeugdige personen en vrouwen, geenszins wordt onderschat. Dat gevaar is echter niet voor allen even groot; voor sommigen zal het door doeltreffende maatregelen kunnen worden bezworen, anderen zullen er alleen door een volstrekt verbod tegen kunnen worden gevrijwaard. Zoo worden dan ook in het ontwerp terecht, naast art. in hoofdstuk IV, veiligheidsmaatregelen aangetroffen ter 62, bescherming van hen wier gezondheidstoestand een volstrekt verbod niet noodig maakt. Blijkens de Memorie van Toelichting ligt het in de bedoeling van den Minister, na het eventueel tot stand komen van de wet, gelijksoortige bepalingen in het leven te roepen als die welke in art. 2 onder i van het Arbeidsbesluit zijn opgenomen overweging wordt daarbij toegezegd, of het criterium voor mindere schadelijkheid van loodglazuur ook wijziging behoeft. Dat criterium is thans gelegen in de hoeveelheid loodmonoxyde, welke de stoffen bij eene behandeling met eene zwakke zoutzuuroplossing opleveren deze hoeveelheid mag 2 Vu pet. van het gewicht van de gedroogde stof niet te boven gaan. De Minister beroept zich daarbij op een voorstel, door prof. Thorpe gedaan aan de Britsche Regeering en door deze in „vSpecial Rules" voor de aardewerkindustrie opgenomen. De opmerking werd echter gemaakt, dat het beroep op Engeland ten deze niet opgaat, aangezien daar te lande thans eene hoeveelheid van 5 pet. lood wordt toegestaan en zelfs een hooger gehalte wordt toegelaten, mits de fabrikant zich verbindt den arbeider schadeloos te stellen voor eventueele nadeelige gevolgen. Het scheen dezen leden trouwens ook niet wel mogelijk een doeltreffend voorschrift omtrent het individuen

;

.

;

;

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 378

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken