Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sociale hervormingen - pagina 70

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sociale hervormingen - pagina 70

voorstellen van wet door het ministerie-Kuyper bij de Staten-Generaal ingediend. Deel I. Stuk II.

3 minuten leestijd

332 bootje is, deel aan die visscherij en worden velen, die gewoonlijk een ander bedrijf uitoefenen, voor enkele weken visscher. Zoo vermeldt het Verslag van den Staat der Nederlansche Zeevisscherijen over 1899, dat te Andijk een zeventigtal vletten zijn, welker bemanning grootendeels uit landbouwarbeiders bestaat, die slechts gedurende eenige weken het visschersberoep, en wel de ansjovisvisscherij, uitoefenen. Ook visschen in den ansjovistijd personen uit andere gemeenten, als Texel, Helder, Wieringen, Kolhorn, Medemblik, Harlingen, Hindeloopen en uit verschillende niet aan zee gelegen plaatsen in Friesland, Groningen enz, op de Zuiderzee, vooral in jaren waarin reeds bij het begin van de teelt blijkt, dat er kans is op een overvloedige vangst. Ten slotte dient nog vermeld, dat zeer vele vaartuigen uit Zeeuwsche en Noordbrabantsche gemeenten (o. a. Tholen, Bruinisse, Philippine, Kruiningen, Yerseke, Veere enz.) het bedrijf van visschen van mosselzaad en van mosselen in de Zuiderzee uitoefenen. Zoo namen o. a. in 1901 ± 300 Zeeuwsche en Noordbrabantsche vaartuigen deel aan het mosselzaadvisschen en ± 200 visschers uit Zeeland aan mosselvisscherij. Bij de Zuiderzeevisscherij doet zich het verschijnsel voor, dat de vloot, die op de Zuiderzee vischt, zich in de laatste tientallen jaren verdubbeld heeft, terwijl toch de resultaten dezer visscherij daarmede geen gelijken tred houden. Dit hangt samen met den aard en de eenzijdige ontwikkeling der visschersbevolking. De zoon van een visscher gaat al vroeg een paar dagen mee op den botter van zijn vader en krijgt op deze wijze geleidelijk een opleiding tot zeevisscher. Zijne opleiding brengt hem er dus toe het beroep zijns vaders te volgen. Bovendien is de opleiding goedkoop. Eerst dient hij als jongen voor een laag loon, later wordt hij knecht en vischt op aandeel of voor een vast weekgeld. Sommigen blijven hun geheele leven knecht, anderen gelukt het door sparen een weinig geld over te houden, waarmede zij in staat zijn zich een vaartuig aan te schaffen. Een botter van eenige duizenden guldens wordt op stapel gezet, terwijl er voor de betaling slechts enkele honderden guldens beschikbaar zijn. Uit de bij kleine opbrengst der visscherij wordt getracht allengs bedragen te gelijk het kapitaal af te betalen. De scheepsbouwmeester ontvangt in ieder geval de jaarlijksche rente zijner vordering. De oeconomische onafhankelijkheid van dezen schipper is dus vrij gering. Er zijn zeer velen, die slechts in naam eigenaar van het vaartuig zijn dat ze gebruiken, omdat wat ze verdienen weinig, wat ze oververdienen van geen beteekenis is. Op deze wijze breidt de vloot zich uit en daar deze uitbreiding geen gelijken tred houdt met de opbrengst der visscherij, is het gevolg, dat door de toeneming van het aantal personen, die zich met de Zuiderzeevisscherij bezig houden, dit bedrijf wordt gedrukt en de financieele resultaten gering zijn. De uitbreiding der vloot houdt dus geen verband met den bloei der visscherij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

Sociale hervormingen - pagina 70

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1905

Abraham Kuyper Collection | 610 Pagina's

PDF Bekijken